SDH/LT 03235 - Science, information, and policy interface for effective coastal and ocean management

Fundamental concepts and principles. Case studies. The way forward. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

Từ khóa: Môi trường, Tài nguyên biển, Quản lý

10 p vimaru_01 30/01/2018 258 4