SDH/TS 00044 - A study on an automatic ship berthing based on artificial neural network controller using head-up coordinate system

Nghiên cứu điều khiển tàu tự động cập cầu sử dụng bộ điều khiển Nơ-ron nhân tạo kết hợp với hệ tọa độ định hướng head-up. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.