So sánh thiết kế neo thông thường và neo Hotdog cho hố đào sâu

Dựa vào kết quả tính toán, phân tích lý thuyết, tính toán bằng phần mềm Plaxis và kết quả thử tải neo tại hiện trường cho phép rút ra được một số kết luận ban đầu như sau: Neo hotdog có thể rút ngắn được chiều dài neo, tăng khoảng cách giữa các neo so với neo thường, khả năng chịu tải của neo hotdog cũng lớn hơn so với neo thường khoảng 20%,...