Tập bài giảng Kinh tế máy xây dựng

Nội dung của tập bài giảng gồm 4 chương: Phương pháp đánh giá dự án đầu tư mua sắm và trang bị máy xây dựng, vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng, tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng và một số vấn đề về đấu thầu mua sắm máy xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.