Tập bài giảng Xử lý tín hiệu số

Tập bài giảng Xử lý tín hiệu số được biên soạn cho đối tượng sinh viên cao đẳng và đại học các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Điện – Điện tử. Tập bài giảng được chia làm 4 chương như sau: Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc, chương 2: biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z, chương 3: biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số, chương 4: tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn (FIR). Mời các bạn cùng tham khảo.