Thiết kế cấu kiện cơ bản bê tông cốt thép theo chỉ số độ tin cậy

Bài viết Thiết kế cấu kiện cơ bản bê tông cốt thép theo chỉ số độ tin cậy trình bày: Phương pháp trạng thái giới hạn đang được sử dụng phổ biến trên thế giới (trong đó có Việt Nam) để xây dựng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, một số nước phát triển đã nghiên cứu và sử dụng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo độ tin cậy nhằm phản ánh ngày càng đúng hơn bản chất làm việc thực của kết cấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.