Thiết kế tốt nghiệp ngành Vỏ tàu thủy: Thiết kế tàu container sức chở 1200TEU với khối lượng của mỗi container là 9,2 tấn, vận tốc 17,5 knot, chạy cấp không hạn chế

Sau đây là đề tài "Thiết kế tàu container sức chở 1200TEU với khối lượng của mỗi container là 9,2 tấn, vận tốc 17,5 knot, chạy cấp không hạn chế" với tuyến đường mà tàu chạy là từ cảng Đà Nẵng – cảng Kobe. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.