Tiêu chuẩn chất lượng đóng mới và sửa chữa tàu thủy

Tiêu chuẩn chất lượng đóng mới và sửa chữa tàu thủy gồm 2 phần. Phần A - Tiêu chuẩn chất lượng đóng mới và sửa chữa khiếm khuyết trong đóng mới - đưa ra các tiêu chuẩn cho việc gia công chi tiết, hàn, lăp ráp và sửa chữa những khiếm khuyết trong đóng mới. Phần B: Tiêu chuẩn chất lượng trong sửa chữa tàu biển đang khai thác - giới thiệu các tiêu chuẩn, phương pháp sửa chữa cac hư hỏng thường gặp đối với tàu đang khai thác như sửa chữa vết nứt, vết mòn rỗ, cách thay tôn,...