Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vận hành cần trục

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành cần trục gồm 10 nhiệm vụ và 112 công việc. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành cần trục được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ giúp người lao động trong các doanh nghiệp định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân. Đối với người sử dụng lao động sẽ có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc v à trả lương hợp lý cho người lao động. Các cơ sở dạy nghề sẽ có căn cứ để xây dựng ch ương trình đào tạo phù hợp và tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.