Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10704:2015 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10704:2015 về Yêu cầu chất lượng dịch vụ vận hành luồng hàng hải​ quy định quy trình, tiêu chí chung đánh giá chất lượng của dịch vụ vận hành luồng hàng hải tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.