Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-1-1:2008 - IEC 60811-1-1:2001

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-1-1:2008 quy định phương pháp thử nghiệm vật liệu polyme dùng làm cách điện và dùng làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang dùng trong phân phối điện và viễn thông, kể cả cáp sử dụng trên tàu thủy và các ứng dụng ngoài khơi. Mời các bạn cùng tham khảo.