Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-4-6:2013 - IEC/TR 60721-4-6:2003

Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp cho người viết quy định kỹ thuật theo hướng dẫn cùng với tập hợp các bảng để sử dụng tương quan và chuyển đổi những điều kiện này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.