Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 192:1996

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 192:1996 quy định các yêu cầu kĩ thuật của cửa đi, cửa sổ thông dụng bằng gỗ có khuôn gỗ cố định, mở theo kiểu bản lề. Các yêu cầu đặc biệt như phòng cháy, an toàn xạ,… không quy định ở tiêu chuẩn này. Mời các bạn cùng tham khảo.