Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 223:1998

Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 223:1998 về Bản vẽ kĩ thuật - Nguyên tắc chung để thể hiện quy định các nguyên tắc chung của việc thể hiện, áp dụng cho các bản vẽ kĩ thuật theo phép chiếu trực giao. Mời các bạn cùng tham khảo.