Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 232:1999

Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 232:1999 về Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu quy định các thuật ngữ và phương pháp chế tạo ống dẫn không khí. Mời các bạn cùng tham khảo.