Toàn tập về AutoCAD (Tập 1 - Lệnh tắt và các thao tác cơ bản): Phần 1

Tài liệu nhằm cung cấp thông tin cho những người mới bắt đầu học vẽ trên máy tính và giúp cho những người đã làm quen với phần mềm AutoCAD đều có mong muốn học được các cách vẽ đơn giản bỏ bớt một số thao tác thừa trong khi vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu với nội dung chính đó là làm quen với AutoCAD.