Toàn tập về AutoCAD (Tập 1 - Lệnh tắt và các thao tác cơ bản): Phần 2

Phần 2 tài liệu đưa các bạn tới chùm kiến thức về một số lệnh hiệu chỉnh cơ bản của AutoCAD. Tài liệu là những kinh nghiệm của nhóm tác giả đã học hỏi từ những người thầy, bạn bè và tài liệu báo cũng như kinh nghiệm tự rút ra cho bản thân, với mong muốn gửi đến cho các bạn những kinh nghiệm mà những tài liệu có mặt trên thị trường ít đề cập đến với hy vọng nó như là những kinh nghiệm thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.