Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu cải thiện một số tính chất của dầu thực vật nguyên chất sử dụng làm nguyên liệu cho động cơ diesel

Dưới đây là Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu cải thiện một số tính chất của dầu thực vật nguyên chất sử dụng làm nguyên liệu cho động cơ diesel. Luận án nêu lên c sở lý thuyết của dầu thực vật nguyên chất sử dụng làm nguyên liệu cho động cơ diesel; phương pháp sử dụng dầu dừa nguyên chất cho động cơ D243.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.