Ứng dụng thiết bị làm mát dung dịch “Mud cooler” để khoan giếng nhiệt độ và áp suất cao (HPHT) ở bể Cửu Long

Những kết quả nghiên cứu được tác giả trình bày trong bài báo đã thể hiện tính ưu việt và hiệu quả khi ứng dụng thiết bị làm mát dung dịch “Mud cooler” cho giếng nhiệt độ và áp suất cao ST-3P-ST. Việc ứng dụng hiệu quả thiết bị làm mát dung dịch “Mud cooler” là minh chứng khoa học đầy đủ cho việc áp dụng thi công các giếng khoan nhiệt độ và áp suất cao ở mỏ khí Sư Tử Trắng của bể Cửu Long.