• Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng: Phần 1

  Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết lập hệ thống kịch bản cho bài toán điều hành hệ thống hồ chứa nước Hòa Bình - Thác Bà cấp nước hạ du trong những năm kiệt, ứng dụng mô hình Mike11 tính toán thủy lực dòng...

   65 p vimaru 30/11/2019 156 2

 • Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng: Phần 2

  Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng: Phần 2

  Tài liệu Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu điển hình tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn đồng bằng sông Hồng. Phần 2 được chia sẻ dưới đây sẽ trình bày các nội dung tính toán thủy lực theo các kịch bản điều hành hồ Hòa Bình và Thác Bà....

   49 p vimaru 30/11/2019 136 2

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

  Những nội dung chính trong chương 3 gồm có: Các bài toán cơ bản, lời giải số của hệ phương trình, cách tiếp cận từng bước để thiết lập và phân tích sơ đồ đơn giản, các mô hình số hai chiều, lọc số, làm mịn lưới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   95 p vimaru 30/11/2019 136 2

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải

  Những nội dung chính trong chương 2 gồm có: Cơ sở toán học, điều kiện biên và điều kiện ban đầu, các thuộc tính số cơ bản, sơ đồ số ẩn và hiện, các sơ đồ số trung tâm, sai số tính toán, các thức tính toán và thức vật lý của lời giải số, quá trình khuếch tán,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   60 p vimaru 30/11/2019 132 2

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian

  Những nội dung chính trong chương 4 gồm có: Mô hình học hóa số hoàn lưu fjord, chuyển động ba chiều trong các biển nông, mô hình ba chiều sử dụng thức phân rã và tọa độ sigma, mô hình hoàn lưu tổng quát - điều kiện nắp cứng, mô hình ba chiều nữa ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   111 p vimaru 30/11/2019 109 1

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 5: Các thức chuẩn

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 5: Các thức chuẩn

  Những nội dung chính được trình bày trong chương 5 gồm có: Sâyxi, tiếp cận thức chuẩn, lời giải đối với hồ và vịnh có độ sâu đồng nhất và biến đổi, các hệ thống có nhánh, tính toán cộng hưởng cho các hệ thống thủy vực có dạng không đều, chuyển động sóng thứ cấp, thức Helmholtz,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi...

   60 p vimaru 30/11/2019 131 2

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 6: Các quá trình trạng thái ổn định

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 6: Các quá trình trạng thái ổn định

  Những nội dung chính trong chương 6 gồm có: Các ví dụ hải dương học, xấp xỉ số, điều kiện biên, các phương pháp số, phương pháp trực tiếp, các sơ đồ có bậc chính xác cao hơn đối với dòng chảy ưu thế đối lưu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   25 p vimaru 30/11/2019 128 3

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 1: Thiết lập các phương trình tổng quát

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 1: Thiết lập các phương trình tổng quát

  Những nội dung chính trong chương 1 gồm có: Các phương trình chuyển động, liên tục và khuếch tán; tách dòng chảy thành dòng chảy trung bình và nhiễu động quanh trạng thái trung bình; các phương trình năng lượng; các phương trình 2 chiều; áp dụng các hàm dòng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vimaru 30/11/2019 102 1

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương Phụ lục

  Mô hình số trong động lực biển - Chương Phụ lục

  Chương phụ lục sẽ cung cấp cho người học kiến thức về phương pháp đảo đường. Đồng thời chương này cũng giới thiệu về chương trình Fortran dùng cho thuật toán đảo đường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   29 p vimaru 30/11/2019 113 1

 • Ebook Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 1

  Ebook Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 1

  Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km với nhiều đảo, đặc biệt có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển đông. Biển có vai trò vô cùng quan trọng về các mặt chiến lược, phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng... đối với nước ta. Mời các bạn cùng tìm hiểu những quy định pháp lý cho người đi biển qua nội dung cuốn sách.

   103 p vimaru 31/07/2019 282 22

 • Ebook Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 2

  Ebook Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 2

  Trong định hướng phát triển các ngành kinh tế và các vùng. Đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra chủ trương “xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải đảo, phát huy thế mạnh đặc thù của hơn một triệu km² thềm lục địa. Tăng cường điều tra cơ bản làm cơ sở cho các quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế biển. Mời các bạn cùng...

   222 p vimaru 31/07/2019 190 8

 • Giáo trình Nhập môn tổ chức vận tải ô tô

  Giáo trình Nhập môn tổ chức vận tải ô tô

  Nội dung giáo trình tập trung nghiên cứu các vấn đề về quá trình vận tải, phương tiện vận tải ô tô, điều kiện khai thác, các vấn đề về kinh tế, tổ chức vận tải hàng hóa và tổ chức vận tải hành khách bằng ô tô.

   208 p vimaru 29/09/2018 395 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số