• Ebook Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí" trình bày các nội dung gồm: Chương 1 - Các tính chất cơ học cơ bản và định luật Newton về ma sát nhớt; Chương 2 - Các phương trình áp suất và áp lực tĩnh; Chương 3 - Mô tả vận tốc dòng và phương trình liên tục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vimaru 30/05/2024 56 3

 • Ebook Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí" trình bày các nội dung gồm: Chương 4 - Phương trình năng lượng và bài toán đường ống; Chương 5 - Phương trình động lượng; Chương 6 - Dòng đều trong kênh hở; Chương 7 - Lực nâng - lực cản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p vimaru 30/05/2024 43 1

 • Ebook Tìm hiểu thuật ngữ thuê tàu và hàng hải: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu thuật ngữ thuê tàu và hàng hải: Phần 1

  Trong ngành vận tải đường biển, nghiệp vụ thuê mướn tàu biển, thực hiện các hợp đồng vận tải và giao nhận ngoại thương là một loại hoạt động kinh tế có đặc điểm và tính chuyên sâu riêng biệt, liên quan mật thiết đến hiệu quả kinh doanh của chủ tàu và cả người thuê tàu là thương nhân xuất nhập khẩu. Xuất phát từ nhận thức ấy,...

   69 p vimaru 30/05/2024 29 0

 • Ebook Tìm hiểu thuật ngữ thuê tàu và hàng hải: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu thuật ngữ thuê tàu và hàng hải: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu thuật ngữ thuê tàu và hàng hải" tiếp tục trình bày các thuật ngữ về thuê tàu và hàng hải từ chữ cái I đến chữ Y. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p vimaru 30/05/2024 21 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 2 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 2 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 2 Tĩnh học chất lỏng, cung cấp cho người học những kiến thức như áp suất thuỷ tĩnh; phương trình vi phân của chất lỏng cân bằng; phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học; tĩnh tương đối; tính áp lực thuỷ tĩnh; một số ứng dụng của thuỷ tĩnh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p vimaru 30/05/2024 18 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 3 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 3 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 3 Động lực học chất lỏng, cung cấp cho người học những kiến thức như Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động chất lỏng; Các đặc trưng động học; Định lý Côsi - Hemhon; Phương trình liên tục; Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng thực; Phương trìng Becnuli viết cho dòng chất lỏng thực; Một số ứng...

   26 p vimaru 30/05/2024 19 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 5 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 5 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 5 Cơ sở lý thuyết thứ nguyên, cung cấp cho người học những kiến thức như mở đầu; lí thuyết thứ nguyên; các tiêu chuẩn tương tự; mô hình hoá từng phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vimaru 30/05/2024 17 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 4 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 4 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 4 Một số bài toán dòng chảy một chiều và ứng dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được; Chuyển động một chiều chất khí; Tính toán thuỷ lực đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p vimaru 30/05/2024 19 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 6 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 6 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 6 Bơm ly tâm, cung cấp cho người học những kiến thức như Mở đầu; các thông số cơ bản của bơm ly tâm; tương tự trong bơm ly tâm; đường đặc tính của bơm; điểm làm việc, điều chỉnh bơm; ghép bơm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vimaru 30/05/2024 18 1

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 1 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 1 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đối tượng, phương pháp nghiên cứu của môn học; sơ lược lịch sử phát triển môn học; một số định nghĩa và tính chất cơ lí của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p vimaru 30/05/2024 21 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 7 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 7 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 7 Bơm Piston, cung cấp cho người học những kiến thức như Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại; Lưu lượng; Cột áp quán tính, áp suất của bơm; Khắc phục hiện tượng không ổn định của CĐ chất lỏng; Đường đặc tính của bơm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p vimaru 30/05/2024 19 0

 • Ebook Đồ án môn học Thủy công (Tái bản lần thứ nhất. có bổ sung, sửa chữa)

  Ebook Đồ án môn học Thủy công (Tái bản lần thứ nhất. có bổ sung, sửa chữa)

  Cuốn sách "Đồ án môn học Thủy công (Tái bản lần thứ nhất. có bổ sung, sửa chữa)" gồm có 3 phần: Phần I - Các đề bài, cho các số liệu cơ bản và các yêu cầu tính toán, bản vẽ; Phần II - Hướng dẫn đồ án, trình bày các bước làm cụ thể, các sơ đồ và công thức tính toán cơ bản, hướng dẫn sử dụng các tài liệu cần thiết khi làm đồ án;...

   120 p vimaru 28/03/2024 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru258000vi