• Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí" sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn các thông tin về choòng khoan, cột cần khoan, cấu trúc và gia cố thành giếng khoan, phương pháp lựa chọn và loại bỏ choòng khoan một cách hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   89 p vimaru 30/05/2022 15 0

 • Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí: Phần 1

  Phần 1 của "Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí" giới thiệu đến bạn các kiến thức về thiết bị khoan, hệ thống tuần hoàn, thiết bị trám xi măng giếng khoan, công trình phụ cận, trạm thí nghiệm và kiểm định chất lượng dung dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   81 p vimaru 30/05/2022 10 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa khoa học thủy lực - phạm vi ứng dụng; Sơ lược lịch sử phát triển của khoa học thủy lực; Khái niệm chất lỏng trong thủy lực; Những đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vimaru 29/10/2021 171 9

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học cung cấp cho người học những kiến thức như: Áp suất thủy tĩnh – áp lực; Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng; Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực; Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành phẳng; Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành cong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vimaru 29/10/2021 138 4

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm chung; Chuyển động không ổn định và chuyển động ổn định; Quỹ đạo, đường dòng, dòng nguyên tố và dòng chảy; Những yếu tố thủy lực của dòng chảy; Phân loại dòng chảy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vimaru 29/10/2021 204 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại tổn thất; Thí nghiệm reynold – tiêu chuẩn phân biệt 2 trạng thái chảy; Công thức tính tổn thất dọc đường; Trạng thái chảy tầng trong ống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 29/10/2021 119 1

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản; Tính toán thủy lực ống dài; Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vimaru 29/10/2021 62 1

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 7: Dòng chảy đều không áp trong kênh

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 7: Dòng chảy đều không áp trong kênh

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 7: Dòng chảy đều không áp trong kênh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Mặt cắt kênh; Các bài toán về kênh hình thang; Tính toán kênh phức tạp; Lưu tốc tính toán cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 29/10/2021 99 0

 • Giáo trình Thủy Văn - ThS. Vũ Hoàng Điệp (Chủ biên)

  Giáo trình Thủy Văn - ThS. Vũ Hoàng Điệp (Chủ biên)

  Giáo trình Thủy Văn - ThS. Vũ Hoàng Điệp (Chủ biên) gồm phần mở đầu và 8 chương được biên soạn từ các giáo trình chuyên ngành, chọn lọc các nội dung lý thuyết và tính toán thủy văn cơ bản ứng dụng trong công tác quy hoạch đô thị và thiết kế công trình dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên các chuyên ngành Cấp thoát nước và Kỹ thuật hạ...

   289 p vimaru 29/09/2021 178 19

 • Ebook Bài tập thủy lực (Tập 1): Phần 1

  Ebook Bài tập thủy lực (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bài tập thủy lực (Tập 1)" cung cấp cho người học các bài tập về: Những tính chất cơ bản của chất lỏng và chất khí, thủy tĩnh học, tổn thất cột nước và dòng chảy, động lực học chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p vimaru 31/07/2021 444 13

 • Ebook Bài tập thủy lực (Tập 1): Phần 2

  Ebook Bài tập thủy lực (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn "Bài tập thủy lực (Tập 1)" cung cấp cho người học các bài tập về: Dòng chảy ra khỏi lỗ và vòi, dòng chảy ổn định, đều có áp trong ống dài; nước va; dòng chảy đều không áp trong kênh, dòng chảy ổn định không đồng đều trong kênh hở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p vimaru 31/07/2021 294 3

 • Ebook Bài tập thủy lực (Tập 2): Phần 1

  Ebook Bài tập thủy lực (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bài tập thủy lực (Tập 2)" cung cấp cho người học lý thuyết tóm tắt và các bài tập về: Vẽ đường mặt nước trong sông thiên nhiên, chuyển động không ổn định, biến thiên dần trong lòng dẫn hở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p vimaru 31/07/2021 203 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số