• Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 1 Các công cụ dụng cụ cầm tay được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định được và mô tả được các loại công cụ, dụng cụ bằng tay và bằng điện sử dụng trong lĩnh vực đo lường tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 4 Gaskets, o-rings & packings được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết được các loại đệm lót, các vật liệu làm đệm lót và mô tả được ứng dụng của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 3 Bu-lông, ốc vít (fasteners) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên Nhận biết được các bu-lông, ốc vít ren và không ren và giải thích được mục đích sử dụng các chi tiết này. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 5 Lubricant, sealants, and cleaners được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết được các loại dầu bôi trơn, chất làm kín và dụng cụ làm sạch và trình bày được ứng dụng của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 6 Ống dẫn - tubing được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết và mô tả được các loại ống dẫn và ứng dụng của các loại ống dẫn; mô tả được các công cụ dụng cụ, các loại đầu nối và phương pháp cắt, uốn và nối ống dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 7 Thực hành ống thép- steel piping practices được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết và mô tả được các loại ống thép và đầu nối ống thép; mô tả được các công cụ dụng cụ và phương pháp cắt và tiện ren ống thép; giải thích được và diễn trình được các phương pháp đấu...

   20 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 2 Kiểm tra, xử lý và cất giữ vật liệu được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được cách nhận và cất giữ vật tư, thiết bị đo lường đúng cách; Kiểm tra được tính nguyên vẹn của thùng thiết bị được gửi đến (thùng các - tông hoặc công - tai – nơ); Kiểm tra được bề...

   9 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 8 Ống mềm - hoses được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết được và mô tả được các loại ống mềm sử dụng trong hệ thống đo lường tự động hóa; nhận biết được và mô tả được các phương pháp tiếp cận khác nhau để chế tạo ra các loại ống mềm và các đầu nối ống...

   11 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Ebook Động cơ Diesel tàu thủy: Phần 1

  Ebook Động cơ Diesel tàu thủy: Phần 1

  Ebook Động cơ Diesel tàu thủy: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu động cơ diesel; Nguyên lý làm việc của động cơ diesel; Kết cấu phần tĩnh; Kết cấu phần động của động cơ diesel; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống làm mát; Hệ thống nhiên liệu; Hệ thống khởi động-đảo chiều; Động cơ diesel thấp tốc;... Mời các...

   192 p vimaru 24/10/2022 152 27

 • Ebook Động cơ Diesel tàu thủy: Phần 2

  Ebook Động cơ Diesel tàu thủy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Động cơ Diesel tàu thủy" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết quá trình làm việc của động cơ diesel; Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong; Quá trình làm việc của động cơ diesel; Quá trình trao đổi khí ở động cơ diesel hai kỳ; Tăng áp cho động cơ; Đặc tính động cơ diesel tàu thủy. Mời...

   160 p vimaru 24/10/2022 69 5

 • Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 1

  Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 1

  Cuốn sách "Chế độ làm việc của điêden tàu thủy" nêu lên các chế độ khai thác ổn định của động cơ máy chính tàu thủy, các chế độ làm việc không ổn định như chế độ khởi động, chế độ làm việc khi sóng to, gió lớn. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   58 p vimaru 24/10/2022 54 1

 • Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 2

  Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Chế độ làm việc của điêden tàu thủy" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các chế độ làm việc không ổn định của động cơ chính tàu thủy, tối ưu hóa chế độ làm việc của Điêden lai chân vịt biến nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p vimaru 24/10/2022 58 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số