• Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái thác công suất; Đặc tính công tác của Diesel tàu thủy sự phối hợp công tác với chân vịt; Phương pháp xây dựng đồ thị đặc tính của động cơ Diesel lai chân vịt; Phương pháp sử dụng đặc tính trong quá trình khai thác hệ động lực tàu thủy;... Mời các bạn cùng tham...

   161 p vimaru 25/05/2023 6 0

 • Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 2

  Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Khai thác hệ động lực tàu thủy" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của các yếu tố khai thác tới quá trình công tác của động cơ; Tổn thất nhiệt và phương pháp tận dụng; Thiết bị tận dụng nhiệt thông dụng trên tàu thủy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhiệt động lực học; Giới thiệu chu trình lý tưởng của các động cơ; Điều khiển cấp nhiên liệu và cháy ở động cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   139 p vimaru 25/05/2023 4 0

 • Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 2

  Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Khai thác hệ động lực tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở luận khai thác vận hành động cơ; Khai thác vận hành hệ thống động cơ tàu thủy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p vimaru 25/05/2023 4 0

 • Ebook Introduction to Marine Engineerings

  Ebook Introduction to Marine Engineerings

  Ebook Introduction to Marine Engineerings presents the following content: Chapter 1 ships and machinery; chapter 2 diesel engines; chapter 3 steam turbines and gearing; chapter 4 boilers; chapter 5 feed systems; chapter 6 pumps and pumping systems; chapter 7 auxiliaries; chapter 8 fuel oils, lubricating oils and their treatment; chapter 9 refrigeration, air conditioning and ventilation; chapter 10 deck machinery and hull equipment; chapter 11...

   383 p vimaru 25/04/2023 14 0

 • Ebook Heating, ventilating, and air conditioning analysis and design: Part 1

  Ebook Heating, ventilating, and air conditioning analysis and design: Part 1

  Part 1 book “heating, ventilating, and air conditioning analysis and design” has contents: introduction, air-conditioning systems, moist air properties and conditioning processes, comfort and health—indoor environmental quality, heat transmission in building structures,… and other contents.

   316 p vimaru 25/04/2023 11 0

 • Ebook Heating, ventilating, and air conditioning analysis and design: Part 2

  Ebook Heating, ventilating, and air conditioning analysis and design: Part 2

  Part 2 book “heating, ventilating, and air conditioning analysis and design” has contents: flow, pumps, and piping design; space air diffusion, fans and building air distribution; direct contact heat and mass transfer; extended surface heat exchangers,… and other contents.

   325 p vimaru 25/04/2023 9 0

 • Giáo trình Hàng hải kĩ thuật - Dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh: Phần 1

  Giáo trình Hàng hải kĩ thuật - Dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh: Phần 1

  Giáo trình Hàng hải kĩ thuật - Dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có 2 chương như sau: Chương I những khái niệm cơ bản về vệ tinh nhân tạo trái đất, chương II Hệ thống vệ tinh hàng hải hải quân (Navy navigation satellite system - NNSS). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   56 p vimaru 28/02/2023 152 51

 • Giáo trình Hàng hải kĩ thuật - Dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh: Phần 2

  Giáo trình Hàng hải kĩ thuật - Dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Hàng hải kĩ thuật - Dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS). Nội dung chính trong phần này gồm có: Cấu trúc hệ thống GPS, nguyên lý hoạt động của hệ thống GPS, tiêu chuẩn thời gian và tần số của hệ...

   49 p vimaru 28/02/2023 116 87

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 1 Các công cụ dụng cụ cầm tay được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định được và mô tả được các loại công cụ, dụng cụ bằng tay và bằng điện sử dụng trong lĩnh vực đo lường tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vimaru 31/01/2023 126 72

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 4 Gaskets, o-rings & packings được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết được các loại đệm lót, các vật liệu làm đệm lót và mô tả được ứng dụng của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vimaru 31/01/2023 113 75

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 3 Bu-lông, ốc vít (fasteners) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên Nhận biết được các bu-lông, ốc vít ren và không ren và giải thích được mục đích sử dụng các chi tiết này. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p vimaru 31/01/2023 109 77

Hướng dẫn khai thác thư viện số