• Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ứng dụng cơ học của cơ lưu chất, tính đồng nhất thứ nguyên và lợi ích của thứ nguyên, thứ nguyên cơ bản và dẫn xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 30/09/2020 172 39

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 2 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 2 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 2: Tính chất cơ học của lưu chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tính chất cơ học, định luật Newton về ma sát nhớt, các hiện tượng căng bề mặt, mao dẫn, cavitation. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p vimaru 30/09/2020 87 10

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 3: Tĩnh học cơ lưu chất" bao gồm các nội dung: Áp suất tĩnh, áp lực lên mặt phẳng, mặt cong; lực đẩy Archimèdes, sự ổn định của vật nổi, tĩnh tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 30/09/2020 76 4

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 4: Động học lưu chất" bao gồm các nội dung: Các cách mô tả, phân loại dòng lưu chất; lưu lượng và các yếu tô liên quan; ảnh hưởng của độ nhớt, số Reynolds, phương trình liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p vimaru 30/09/2020 78 2

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 5: Động lực học lưu chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình bảo toàn năng lượng; ứng dụng phương trình bảo toàn năng lượng; phương trình bảo toàn động lượng, ứng dụng phương trình bảo toàn động lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p vimaru 30/09/2020 86 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 6: Dòng trong ống" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của dòng trong ống; nguyên nhân gây mất năng, công thức Darcy-Weisbach, Chézy; các dạng bài toán đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p vimaru 30/09/2020 62 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 7: Thế lưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Navier-Stokes, Euler; hàm dòng, hàm thế và các tính chất; tính chất của các dòng thế cơ bản và chồng chập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   25 p vimaru 30/09/2020 61 2

 • Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng: Phần 1

  Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết lập hệ thống kịch bản cho bài toán điều hành hệ thống hồ chứa nước Hòa Bình - Thác Bà cấp nước hạ du trong những năm kiệt, ứng dụng mô hình Mike11 tính toán thủy lực dòng...

   65 p vimaru 30/11/2019 241 3

 • Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng: Phần 2

  Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng: Phần 2

  Tài liệu Nghiên cứu tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn với thủy lực sông ngòi tại Đồng bằng sông Hồng sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu điển hình tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn đồng bằng sông Hồng. Phần 2 được chia sẻ dưới đây sẽ trình bày các nội dung tính toán thủy lực theo các kịch bản điều hành hồ Hòa Bình và Thác Bà....

   49 p vimaru 30/11/2019 190 2

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

  Những nội dung chính trong chương 3 gồm có: Các bài toán cơ bản, lời giải số của hệ phương trình, cách tiếp cận từng bước để thiết lập và phân tích sơ đồ đơn giản, các mô hình số hai chiều, lọc số, làm mịn lưới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   95 p vimaru 30/11/2019 218 2

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải

  Những nội dung chính trong chương 2 gồm có: Cơ sở toán học, điều kiện biên và điều kiện ban đầu, các thuộc tính số cơ bản, sơ đồ số ẩn và hiện, các sơ đồ số trung tâm, sai số tính toán, các thức tính toán và thức vật lý của lời giải số, quá trình khuếch tán,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   60 p vimaru 30/11/2019 233 2

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian

  Những nội dung chính trong chương 4 gồm có: Mô hình học hóa số hoàn lưu fjord, chuyển động ba chiều trong các biển nông, mô hình ba chiều sử dụng thức phân rã và tọa độ sigma, mô hình hoàn lưu tổng quát - điều kiện nắp cứng, mô hình ba chiều nữa ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   111 p vimaru 30/11/2019 201 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số