• Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của cuốn sách "Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trị giá hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, kỹ thuật nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p vimaru 31/03/2021 26 0

 • Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng" cung cấp cho độc giả, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và sinh viên các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

   166 p vimaru 31/03/2021 27 0

 • Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

  Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

  Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu kiến thức về lập và thẩm định dự án đầu tư. Cuốn biên soạn theo hướng lý thuyết, ví dụ minh hoạ, tình huống và bài tập. Đây là tài liệu cần thiết cho sinh viên kinh tế nói riêng và các độc giả quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, lập dự án kinh doanh nói chung. Mời các bạn tham khảo phần 1...

   162 p vimaru 31/03/2021 10 0

 • Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 2

  Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách"Lập và thẩm định dự án đầu tư" gồm có những nội dung chính như: Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Cuốn sách được trình bày dễ hiểu và vận dụng, từ lý thuyết đến các tình huống thực tiễn, đặc biệt cũng đề cập đến các cơ sở pháp lý liên quan đến thẩm định dự án...

   161 p vimaru 31/03/2021 8 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 1: Tổng quan về Marketing Quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thay đổi quan niệm từ marketing đến marketing quốc tế, tiếp cận chiến lược trong marketing quốc tế, 3 nguyên lý căn bản trong marketing quốc tế, vai trò và lợi ích của marketing quốc tế, các nhân tố thúc đẩy và cản trở...

   68 p vimaru 29/03/2021 15 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 2 - Môi trường Marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Môi trường kinh tế, môi trường chính trị, môi trường văn hoá, môi trường – xã hội, môi trường luật pháp trong marketing quốc tế, các khía cạnh đạo đức trong marketing quốc tế.

   80 p vimaru 29/03/2021 7 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 3 - Nghiên cứu Marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đặc điểm của khách hàng trên thị trường quốc tế, nghiên cứu marketing quốc tế, vấn đề đặt ra trong nghiên cứu marketing quốc tế.

   68 p vimaru 29/03/2021 8 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 4: Thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quyết định tham gia vào kinh doanh quốc tế, các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các chiến lược mở rộng thị trường, chiến lược hợp tác và liên minh chiến lược quốc tế.

   21 p vimaru 29/03/2021 7 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 5: Phân đoạn - lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân đoạn thị trường quốc tế, lựa chọn thị trường quốc tế, định vị thị trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   51 p vimaru 29/03/2021 9 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 6 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 6 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 6: Quyết định sản phẩm trên thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát chung về sản phẩm quốc tế, định vị sản phẩm quốc tế, thiết kế sản phẩm quốc tế, thái độ đối với quốc gia xuất xứ sản phẩm, sản phẩm mới trong marketing toàn cầu.

   45 p vimaru 29/03/2021 7 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 7: Quyết định về giá trên thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về chính sách giá, các bước ra quyết định về giá, xác định mục tiêu định giá, xác định nhu cầu, ước tính chi phí sản xuất, phân tích chi phí, giá, và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh,...

   27 p vimaru 29/03/2021 7 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 8 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 8 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 8: Chính sách phân phối trên thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về chính phân phối, thiết kế hệ thống kênh marketing, nhận dạng các lựa chọn trung gian, chức năng của kênh phân phối, các quyết định về thiết lập kênh phân phối, phân tích nhu cầu khách...

   36 p vimaru 29/03/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số