• SDH/LT 02878 - Applied international economics

  SDH/LT 02878 - Applied international economics

  Comparative advantage and the production possibilitie frontier. Factor endowments and the commodity composition of trade. The firm in the world economy. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 8 0

 • SDH/LT 02872 - International economics

  SDH/LT 02872 - International economics

  Trade: factor availability and factor proportions are key. Who gains and who loses from trade? Scale economies, imperfect competition and trade. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 4 0

 • SDH/LT 02870 - Communicating at work

  SDH/LT 02870 - Communicating at work

  Personal skills: strategic case: omnicom marketing. Working in groups strategic case: museum of springfield. Making effective presentations strategic case: fress air sports. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 2 0

 • SDH/LT 02707 - Introduction to marketing theory and practice

  SDH/LT 02707 - Introduction to marketing theory and practice

  Describe the key concepts upon which the practice of marketing is based. Recognise these concepts in the marketplace and in everyday life. Discuss the role and influence of marketing in the organisational environment. Discuss how key marketing concepts can be used in analysing a range of marketing problems. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email:...

   10 p vimaru 07/03/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Hạch toán thu nhập quốc dân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Hạch toán thu nhập quốc dân

  Mục tiêu của bài 2 nhằm giúp học viên hiểu và biết được các phương pháp đo lường sản lượng quốc gia, phương pháp tính lạm phát, thất nghiệp; chỉ rõ cho học viên phương pháp tính GDP và nêu được ý nghĩa, vai trò của các chỉ tiêu GNP, GDP, và các đồng nhất thức trong phân tích Kinh tế vĩ mô. Mời các bạn tham khảo.

   30 p vimaru 24/02/2017 17 12

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình IS – LM và sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình IS – LM và sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

  Bài 5 gồm những nội dung chính sau: Phân tích và xây dựng mô hình IS, phân tích và xây dựng mô hình LM, đánh giá cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vimaru 24/02/2017 10 7

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Khái quát về Kinh tế học vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Khái quát về Kinh tế học vĩ mô

  Bài 1 khái quát về Kinh tế học vĩ mô. Mục tiêu của bài này nhằm: Giúp học viên nắm được mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô; học viên hiểu và nắm vững được các khái niệm, các mục tiêu, các công cụ cơ bản nhất của kinh tế vĩ mô; bắt đầu cho học viên làm quen với cách tư duy kinh tế và khoa học kinh tế, phân...

   32 p vimaru 24/02/2017 9 6

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Mô hình tổng cung và tổng cầu

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Mô hình tổng cung và tổng cầu

  Bài 6 giới thiệu về mô hình tổng cung và tổng cầu. Các nội dung chính trong bài gồm: Xây dựng các mô hình tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn và dài hạn dưới dạng phương trình và đồ thị; phân tích và đánh giá được các cú sốc của tổng cung và tổng cẩu trong ngắn hạn và dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vimaru 24/02/2017 2 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Thất nghiệp và lạm phát

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Thất nghiệp và lạm phát

  Bài 7 giúp người học hiểu được những vấn đề cơ bản về thất nghiệp và lạm phát. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phân tích khái niệm lạm phát và thất nghiệp, phân tích các tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế, chỉ ra các giải pháp nhằm kiềm chế mức lạm phát và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện...

   38 p vimaru 24/02/2017 7 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  Bài 4 đề cập đến các vấn đề về tiền tệ và chính sách tiền tệ. Các nội dung chính trong chương này gồm: Phân tích vai trò và chức năng của tiền tệ; cách xác định cung tiền, cầu tiền, và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ; bản chất, nội dung, và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vimaru 24/02/2017 4 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Bài 3 trình bày về tổng cầu và chính sách tài khóa. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Phân tích các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế, phân tích và làm nổi bật các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa; chỉ ra được các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân...

   36 p vimaru 24/02/2017 4 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

  Bài giảng này giúp học viên hiểu được vai trò của thương mại quốc tế; phân tích được về cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái; phân tích và hiểu được cơ chế tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau và dòng vốn luân chuyển tự do. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   30 p vimaru 24/02/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số