• Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học phần 1 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 tổng quan về quản trị, chương 2 sự phát triển của lý thuyết quản trị, chương 3 môi trường quản trị và các xu hướng thay đổi, chương 4 hoạch định và thiết lập mục tiêu, chương 5 hình thành và tổ chức thực hiện chiến lược, chương 6 lập và ra quyết định...

   129 p vimaru 27/12/2022 80 10

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 gồm có 6 chương với những nội dung cơ bản sau: Chương 7 thiết kế cơ cấu tổ chức, chương 8 quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, chương 9 lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, chương 10 động viên nhân viên, chương 11 quản trị truyền thông trong tổ chức, chương 12 kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p vimaru 27/12/2022 28 1

 • Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1 gồm có các chương: Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế; Chương 2: Tổ chức lập qui và qui trình soạn thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Chương 3: Khuôn mẫu lý thuyết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   86 p vimaru 27/12/2022 22 1

 • Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 2 gồm có các chương: Chương 4: Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Chương 5: Đối chiếu hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chương 6: Hệ thống chuẩn mực kế toán của một số quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   252 p vimaru 27/12/2022 23 1

 • Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Chiến lược và chính sách kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bản chất quản trị; Mô hình của quản trị chiến lược kinh doanh; Nghiên cứu môi trường; Phân tích nguồn lực nội bộ; Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị; Xây dựng chiến lược để lựa chọn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   209 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 2

  Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chiến lược và chính sách kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp; Chiến lược ở các đơn vị kinh doanh và chức năng; Thực hiện chiến lược kinh doanh; Kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   275 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 1 - NXB Tài chính

  Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 1 - NXB Tài chính

  Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính và tiền tệ; Tín dụng và lãi suất tín dụng; Thị trường tài chính; Các tổ chức tài chính trung gian; Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   246 p vimaru 27/12/2022 15 1

 • Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 2 - NXB Tài chính

  Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 2 - NXB Tài chính

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Tài chính - tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính hộ gia đình; Tài chính quốc tế; Quản lý rủi ro tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   230 p vimaru 27/12/2022 14 2

 • Bài giảng Toán tài chính: Phần 1 - Trần Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Toán tài chính: Phần 1 - Trần Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Toán tài chính: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lãi suất (interest rate); tài khoản vãng lai (current account); chiết khấu thương phiếu (commercail paper discounting); chuỗi tiền tệ (annuities). Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p vimaru 27/12/2022 9 2

 • Bài giảng Toán tài chính: Phần 2 - Trần Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Toán tài chính: Phần 2 - Trần Thị Bích Ngọc

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Toán tài chính: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: đầu tư dài hạn (investement); trái khoản; trái phiếu (bonds); cổ phiếu (shares). Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p vimaru 27/12/2022 4 0

 • Ebook Luyện thi TOEIC 750 Listening: Phần 1

  Ebook Luyện thi TOEIC 750 Listening: Phần 1

  Ebook Luyện thi TOEIC 750 Listening: Phần 1 gồm có những nội dung: Chapter 1 Chiến lược đạt điểm cao trong part 1; Chapter 2 Bức ảnh xuất hiện 1 người; Chapter 3 Bức ảnh xuất hiện 2 người trở lên; Chapter 4 Bức ảnh đồ vật/phong cảnh; Chiến lược đạt điểm cao trong part 2; Chapter 6 Câu hỏi có từ nghi vấn; Chapter 7 Câu hỏi thông thường.

   107 p vimaru 27/12/2022 8 1

 • Ebook Luyện thi TOEIC 750 Listening: Phần 2

  Ebook Luyện thi TOEIC 750 Listening: Phần 2

  Ebook Luyện thi TOEIC 750 Listening: Phần 2 gồm có những nội dung: Chapter 8 Chiến lược đạt điểm cao trong part 3; Chapter 9 Chiến lược cho các dạng câu hỏi; Chapter 10 Các câu hỏi về nội dung chi tiết; Chapter 11 Các tình huống hội thoại hằng ngày; Chapter 12 Chiến lược đạt điểm cao trong part 4; Chapter 13 Các dạng câu hỏi tổng quát; Chapter 14 Dạng câu hỏi về...

   251 p vimaru 27/12/2022 6 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số