• Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 2

  Các bài tập trong cuốn sách được biên soạn theo thứ tự của các chương trong chương trình môn học Nguyên lý kế toán. Ngoài ra cuốn sách cũng có các bài tập trắc nghiệm để sinh viên tự đánh giá tình hình và kết quả tiếp thu nội dung môn học. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   104 p vimaru 25/03/2019 91 5

 • Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 1

  Cuốn sách “Bài tập nguyên lý kế toán” đưuọc biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vừng phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành. Sách có cấu gồm 4 phần gồm: Bài tập và một số bài giải, câu hỏi trắc nghiệm, tóm tắt lý thuyết, một số sơ đồ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p vimaru 25/03/2019 32 1

 • Ebook Tình huống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân: Phần 2

  Ebook Tình huống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân: Phần 2

  Có thể nói, Thuế thu nhập cá nhân là đạo luật thuế có đối tượng điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi cá nhân có hay không có thu nhập và bước đầu đã phát huy tác dụng trong thời gian qua. Cuốn sách được trình bày dưới dạng tình huống cụ thể, ngắn gọn và gần gũi với thực tế cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 25/03/2019 8 0

 • Ebook Tình huống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân: Phần 1

  Ebook Tình huống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân: Phần 1

  Thuế thu nhập cá nhân được ban hành, áp dụng nhằm góp phần đảm bảo tính hợp lý, công bằng, hiệu quả của hệ thống chính sách thuế và hạn chế sự gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua cuốn sách.

   61 p vimaru 25/03/2019 6 0

 • Bài giảng Lập dự toán công trình - TS. Nguyễn Quốc Hùng

  Bài giảng Lập dự toán công trình - TS. Nguyễn Quốc Hùng

  Nội dung bài giảng " Lập dự toán công trình" do TS. Nguyễn Quốc Hùng biên soạn gồm có 3 chương: chương 1 - Những vấn đề cơ bản về dự toán, chương 2 - Những dữ liệu dùng để lập dự toán và chương 3 - Bảng tiên lượng. Mời các bạn tham khảo!

   29 p vimaru 25/03/2019 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 1

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 1

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, vai trò của phân tích kinh tế, phân tích tài chính và phân tích kinh tế, phân tích hiệu quả chi phí và phân tích hiệu quả kinh tế,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p vimaru 27/02/2019 9 1

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 2

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 2

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 2 trình bày về "Nền tảng phúc lợi và giá trị kinh tế". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nền tảng phúc lợi cho phân tích kinh tế, chi phí cơ hội, khái niệm giá trị kinh tế, giá ẩn và giá thị trường, tóm lược quan trọng.

   72 p vimaru 27/02/2019 11 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 3

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 3

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 3 giúp người học hiểu về "Thực hiện CBA: Nhận dạng và lượng hóa lợi ích và chi phí". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân tích kinh tế: 9 bước, các bước và chuyên môn, các bước 1, 2 và 3. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vimaru 27/02/2019 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 4

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 4

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 4 trình bày về "Thực hiện CBA: Tiền tệ hóa các lợi ích, chi phí". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân tích kinh tế: 9 bước, các bước và chuyên môn, bước 4.

   231 p vimaru 27/02/2019 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 5

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 5

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 5 giúp người học hiểu về "Thực hiện CBA: Lập bảng lợi ích – chi phí". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân tích kinh tế: 9 bước, các bước và chuyên môn, bước 5. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p vimaru 27/02/2019 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 6

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 6

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 6 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phân tích kinh tế: 9 bước, các bước và chuyên môn, bước 6, bước 7, phụ lục bài giảng 6: Suất chiết khấu.

   89 p vimaru 27/02/2019 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 7

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 7

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích kinh tế: 9 bước, các bước và chuyên môn, bước 8, bước 9, phụ lục: Hướng dẫn thực hành Crystal Bal. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p vimaru 27/02/2019 7 0