• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - TS. Thái Minh Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - TS. Thái Minh Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Báo cáo tài chính" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả kinh doanh; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   38 p vimaru 28/02/2023 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - TS. Nguyễn Thị Mai Chi

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - TS. Nguyễn Thị Mai Chi

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Kế toán quá trình sản xuất" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất; Tính toán, xác định các yếu tố chi phí sản xuất; Tính giá thành sản phẩm; Kế toán quá trình sản xuất. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   37 p vimaru 28/02/2023 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Chứng từ kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, ý nghĩa của chứng từ kế toán; Phân loại chứng từ kế toán; Nội dung của chứng từ kế toán; Quy định về chứng từ kế toán; Luân chuyển chứng từ kế toán;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   25 p vimaru 28/02/2023 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phân loại kế toán; Đối tượng kế toán; Vai trò của kế toán; Các phương pháp kế toán; Yêu cầu của kế toán;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   41 p vimaru 28/02/2023 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Thái Minh Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Thái Minh Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Tài khoản kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và kết cấu tài khoản; Quan hệ đối ứng tài khoản; Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam; Ghi chép vào tài khoản kế toán. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   46 p vimaru 28/02/2023 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Sổ kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò và phân loại sổ kế toán; Kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán; Các hình thức sổ kế toán; Sổ kế toán trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   38 p vimaru 28/02/2023 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được các thức tổ chức bộ máy kế toán; Nắm được hệ thống chứng từ và nguyên tắc tổ chức hệ thống chứng từ; Nắm được cách thức tổ chức hệ thống tài khoản trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   33 p vimaru 28/02/2023 9 0

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 1 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 1 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Kinh tế học vi mô; Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p vimaru 31/01/2023 44 3

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 2 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 2 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về hành vi của các doanh nghiệp; Cấu trúc thị trường; Thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   208 p vimaru 31/01/2023 26 1

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, quan hệ thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p vimaru 31/01/2023 25 2

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cán cân cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên hết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   155 p vimaru 31/01/2023 17 2

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 2 - ThS. Trần Quang Vũ

  Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 2 - ThS. Trần Quang Vũ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao dịch và đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương; Hợp đồng ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vimaru 31/01/2023 15 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số