• Ebook Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại Châu Á - Thái Bình Dương: Phần 1

  Ebook Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại Châu Á - Thái Bình Dương: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại Châu Á - Thái Bình Dương" trình bày các nội dung chính sau: Kinh nghiệm phát triển tại các nước Đông Á, thành tựu công nghiệp hóa ở Đông Á, quan chức nhà nước và việc phát triển kinh tế, chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   155 p vimaru 30/11/2020 28 3

 • Ebook Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại Châu Á - Thái Bình Dương: Phần 2

  Ebook Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại Châu Á - Thái Bình Dương: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại Châu Á - Thái Bình Dương" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân công quốc tế ngày nay tại vùng Châu Á - Thái Bình Dương và chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam, tương lai kinh tế của các nước ASEAN, trào lưu mới trong quá trình tích tụ tư bản và công nghệ tại...

   129 p vimaru 30/11/2020 20 0

 • Ebook Những đỉnh cao chỉ huy cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới: Phần 1

  Ebook Những đỉnh cao chỉ huy cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới: Phần 1

  Phần 1 củ cuốn "Những đỉnh cao chỉ huy cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới" trình bày các nội dung chính sau: Trên đường ranh, ba mươi năm huy hoàng, tai ương từ sự đồ sộ, lời thề định mệnh, vị thầy tu mất trí, khủng hoảng niềm tin, hơn cả thần kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   415 p vimaru 30/11/2020 26 1

 • Ebook Những đỉnh cao chỉ huy cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới: Phần 2

  Ebook Những đỉnh cao chỉ huy cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Những đỉnh cao chỉ huy cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sau chế độ cấp phép, tuân theo luật chơi, chiếc vé tới kinh tế thị trường, cuộc cách mạng bị trì hoãn, kỷ nguyên toàn cầu hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   407 p vimaru 30/11/2020 24 0

 • Ebook Kinh tế học: Phần 2

  Ebook Kinh tế học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Kinh tế học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế học phúc lợi, kinh tế học vĩ mô, chính sách tài khóa và ngoại thương, tiền lệ và hoạt động ngân hàng, chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, kinh tế thế giới, thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   429 p vimaru 30/11/2020 33 2

 • Ebook Kinh tế học: Phần 1

  Ebook Kinh tế học: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Kinh tế học" trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế, kinh tế học vi mô thực chứng, độ giãn của cung và cầu, cấu trúc thị trường, thị trường lao động, nền kinh tế thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   294 p vimaru 30/11/2020 59 4

 • Ebook Phá vỡ bí ẩn PR: Phần 1

  Ebook Phá vỡ bí ẩn PR: Phần 1

  Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về PR. Qua 13 chương sách người đọc sẽ hiểu được thực chất của PR cũng như có thể áp dụng vào trong thực tế công việc. Các chương sách sẽ giúp bạn lần lượt tìm hiểu về lịch sử, định nghĩa PR, cách lập kế hoạch thực hiện PR cách hợp tác với giới truyền thông cũng như cách quản trị sự khủng hoảng...

   75 p vimaru 30/11/2020 21 1

 • Ebook Phá vỡ bí ẩn PR: Phần 2

  Ebook Phá vỡ bí ẩn PR: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Phá vỡ bí ẩn PR" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các nhóm công chúng của PR, hợp tác với giới truyền thông, mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, quản trị khủng hoảng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   108 p vimaru 30/11/2020 21 0

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 2: Ra quyết định quản lý

  Bài giảng Quản lý học - Bài 2: Ra quyết định quản lý

  Chương này giúp người học: Nắm được khái niệm,vai trò, đặc điểm, hình thức thể hiện,các loại và yêu cầu đối với quyết định quản lý; hiểu và vận dụng được các căn cứ đề ra quyết định quản lý; hiểu và thực hành được các bước của quá trình quyết định; nắm và sử dụng được một số phương pháp và kỹ thuật ra quyết định...

   28 p vimaru 31/10/2020 166 66

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến chức năng tổ chức, các thuộc tính cơ bản của cơ cấu tổ chức, quy trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức.

   47 p vimaru 31/10/2020 77 14

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch. Chương này giúp người học: Nắm được các kiến thức về kế hoạch và hệ thống kế hoạch, hiểu và vận dụng được quy trình lập kế hoạch để lập một kế hoạch cụ thể, hiểu và phân tích được các cấp độ chiến lược của tổ chức, phân tích và vận dụng được một số mô hình...

   45 p vimaru 31/10/2020 71 12

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 5: Chức năng lãnh đạo

  Bài giảng Quản lý học - Bài 5: Chức năng lãnh đạo

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hiểu bản chất của lãnh đạo, phân biệt được sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản l‎ý; nắm được các tiền đề để lãnh đạo thành công; hiểu các cách tiếp cận chủ yếu về lãnh đạo và một số lý thuyết lãnh đạo; hiểu các loại quyền lực và việc sử dụng quyền lực; nắm...

   49 p vimaru 31/10/2020 59 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số