• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phân loại kế toán; Đối tượng kế toán; Vai trò của kế toán; Các phương pháp kế toán; Yêu cầu của kế toán;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   41 p vimaru 28/02/2023 82 13

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Thái Minh Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Thái Minh Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Tài khoản kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và kết cấu tài khoản; Quan hệ đối ứng tài khoản; Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam; Ghi chép vào tài khoản kế toán. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   46 p vimaru 28/02/2023 63 8

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Sổ kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò và phân loại sổ kế toán; Kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán; Các hình thức sổ kế toán; Sổ kế toán trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   38 p vimaru 28/02/2023 65 8

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được các thức tổ chức bộ máy kế toán; Nắm được hệ thống chứng từ và nguyên tắc tổ chức hệ thống chứng từ; Nắm được cách thức tổ chức hệ thống tài khoản trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   33 p vimaru 28/02/2023 56 10

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 1 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 1 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Kinh tế học vi mô; Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p vimaru 31/01/2023 280 5

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 2 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 2 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về hành vi của các doanh nghiệp; Cấu trúc thị trường; Thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   208 p vimaru 31/01/2023 157 9

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, quan hệ thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p vimaru 31/01/2023 150 4

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cán cân cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên hết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   155 p vimaru 31/01/2023 112 13

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 2 - ThS. Trần Quang Vũ

  Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 2 - ThS. Trần Quang Vũ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao dịch và đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương; Hợp đồng ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vimaru 31/01/2023 90 10

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 1 - ThS. Trần Quang Vũ

  Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 1 - ThS. Trần Quang Vũ

  Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tập quán thương mại quốc tế; Thanh toán và tín dụng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p vimaru 31/01/2023 93 3

 • Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1

  Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1

  Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cách chào hàng; Tạo ra một cuộc đối thoại; Luôn ở trong tư thế chuẩn bị; Mài giũa những kỹ năng quan yếu của bạn; Mở đầu bằng sự chú tâm đối với khách hàng; Tham gia với khách hàng; Định vị thuật đặt câu hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   31 p vimaru 31/01/2023 132 2

 • Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 2

  Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo ra một cuộc đối thoại về nhu cầu có chiều sâu; Biết lắng nghe một cách có hiệu quả; Định vị cho các thông điệp của bạn; Kiểm tra phản hồi của khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p vimaru 31/01/2023 118 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số