• Ebook Điều khiển học kinh tế: Phần 2

  Ebook Điều khiển học kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Điều khiển học kinh tế" trình bày những nội dung sau: chức năng tổ chức, cơ cấu tổ chức cán bộ lãnh đạo quản lý; thông tin kinh tế và quyết định quản lý kinh tế; các phương pháp dự báo kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p vimaru 30/10/2023 130 1

 • Giáo trình Định giá xây dựng: Phần 1 - Nguyễn Thế Anh

  Giáo trình Định giá xây dựng: Phần 1 - Nguyễn Thế Anh

  Giáo trình "Định giá xây dựng: Phần 1" cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: tổng quan về công tác định giá xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành; suất vốn đầu tư, chỉ số giá và độ dài thời gian xây dựng; sử dụng định mức và phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình;......

   206 p vimaru 30/10/2023 80 0

 • Giáo trình Định giá xây dựng: Phần 2 - Nguyễn Thế Anh

  Giáo trình Định giá xây dựng: Phần 2 - Nguyễn Thế Anh

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Định giá xây dựng" tiếp tục cung cấp tới người học nội dung chính về: lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vimaru 30/10/2023 83 0

 • Giáo trình Tâm lí học quản lí: Phần 1 - Đỗ Doãn Đạt (Chủ biên)

  Giáo trình Tâm lí học quản lí: Phần 1 - Đỗ Doãn Đạt (Chủ biên)

  Giáo trình "Tâm lí học quản lí: Phần 1" cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: Những vấn đề chung về Tâm lí học quản lí; Hoạt động quản lí và giao tiếp trong hoạt động quản lí; Quyền lực trong lãnh đạo; Nhân cách của nhà lãnh đạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p vimaru 30/10/2023 70 0

 • Giáo trình Tâm lí học quản lí: Phần 2 - Đỗ Doãn Đạt (Chủ biên)

  Giáo trình Tâm lí học quản lí: Phần 2 - Đỗ Doãn Đạt (Chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Tâm lí học quản lí" trình bày những nội dung chính sau: Tâm lí người dưới quyền; Tâm lí của tổ chức; Một số câu hỏi và bài tập ôn tập chương nhằm giúp các em củng cố và nắm vững kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vimaru 30/10/2023 70 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 5 - Ts.Lê Thành Long

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 5 - Ts.Lê Thành Long

  Chương 5 Thực thi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược thuộc bài giảng Quản lý chiến lược, trong chương học này người học sẽ tìm hiểu các nội dung về: Tiến trình triển khai thực thi chiến lược, những hạn chế trong thực thi chiến lược, hệ thống đánh giá, các loại hình đánh giá chiến lược.

   22 p vimaru 30/10/2023 71 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 - Ts.Lê Thành Long

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 - Ts.Lê Thành Long

  Chương 1 Chiến lược và quản lý chiến lược thuộc bài giảng Quản lý chiến lược, trong chương học này người học sẽ tìm hiểu các nội dung về chiến lược, quản lý chiến lược, mô hình quản lý chiến lược, tầm nhìn nhiệm vụ chiến lược và mục tiêu của công ty, lợi ích và rủi ro của quản lý chiến lược.

   36 p vimaru 30/10/2023 66 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 2 - Ts.Lê Thành Long

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 2 - Ts.Lê Thành Long

  Chương 2 Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài thuộc bài giảng Quản lý chiến lược, trong chương học này người học sẽ phân tích môi trường bên trong và phân tích môi trường bên ngoài về các nội dung sau: môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp, phân tích cơ hội và nguy cơ, phân tích hoạt động, phân tích điểm mạnh điểm yếu. Mời các bạn...

   46 p vimaru 30/10/2023 75 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 3 - Ts.Lê Thành Long

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 3 - Ts.Lê Thành Long

  Chương 3 Chiến lược tổng thể thuộc bài giảng Quản lý chiến lược, trong chương học này người học sẽ tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu chiến lược công ty, các loại chiến lược tổng thể, lựa chọn chiến lược bằng ma trận SWOT.

   27 p vimaru 30/10/2023 76 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 4 - Ts.Lê Thành Long

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 4 - Ts.Lê Thành Long

  Chương 4 Chiến lược cạnh tranh cơ bản thuộc bài giảng Quản lý chiến lược, trong chương học này người học sẽ tìm hiểu các nội dung về cơ sở để xây dựng chiến lược cạnh tranh và các chiến lược cạnh tranh điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cụ thể trong chương học này.

   17 p vimaru 30/10/2023 67 0

 • Bài giảng Xây dựng chiến lược kinh doanh - TS. Phạm Văn Phổ

  Bài giảng Xây dựng chiến lược kinh doanh - TS. Phạm Văn Phổ

  Bài giảng Xây dựng chiến lược kinh doanh do TS. Phạm Văn Phổ biên soạn, bài giảng này người học tìm hiểu kiến thức cần thiết để xây dựng chiến lược kinh doanh đúng đắn, giúp ngươi học bổ sung kiến thức và vận dụng vào trong việc xây dựng chiến lược thật tốt.

   42 p vimaru 30/10/2023 76 0

 • Bài giảng Chiến lược xúc tiến - Ths. Đinh Thế Minh

  Bài giảng Chiến lược xúc tiến - Ths. Đinh Thế Minh

  Chương 9 Chiến lược xúc tiến thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, mục tiêu chương học này nhằm chỉ ra tầm quan trọng của xúc tiến trong marketing, trình bày đặc điểm, khái quát các hoạt động quảng cáo, quan hệ công chúng, khuyến mãi, bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp.

   20 p vimaru 30/10/2023 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru257980vi