• Bài giảng Bảo hiểm vận tải: Chương 4 - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng Bảo hiểm vận tải: Chương 4 - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng "Bảo hiểm vận tải - Chương 4: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí, đặc điểm của vận tải hàng không; cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không Việt Nam, chuyên chở hàng hóa bằng đường...

   46 p vimaru 26/02/2016 510 4

 • Bài giảng Bảo hiểm vận tải: Chương 1 - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng Bảo hiểm vận tải: Chương 1 - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng "Bảo hiểm vận tải - Chương 1: Khái quát chung về bảo hiểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và bản chất của bảo hiểm, tác dụng của bảo hiểm, phân loại bảo hiểm, các nguyên tắc của bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p vimaru 26/02/2016 448 8

 • Bài giảng Bảo hiểm vận tải - Chương 2: Bảo hiểm hàng hải - Marine insurance

  Bài giảng Bảo hiểm vận tải - Chương 2: Bảo hiểm hàng hải - Marine insurance

  Bài giảng "Bảo hiểm vận tải - Chương 2: Bảo hiểm hàng hải - Marine insurance" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển, bảo hiểm thân tàu (hull insurance), bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu và của hội “P-I”. Mời các bạn cùng tham...

   79 p vimaru 26/02/2016 651 7

 • Bài giảng Bảo hiểm vận tải: Chương 2 - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng Bảo hiểm vận tải: Chương 2 - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng "Bảo hiểm vận tải - Chương 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của vận tải đường biển, cơ sở vật chất kỹ thuật, các phương thức thuê tàu, phương thức thuê tàu chuyến, trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa vận chuyển theo...

   56 p vimaru 26/02/2016 526 4

 • Bài giảng Vận tải đường biển - Chương 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

  Bài giảng Vận tải đường biển - Chương 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

  Bài giảng "Chương 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của vận tải đường biển, cơ sở vật chất kỹ thuật, các phương thức thuê tàu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p vimaru 26/02/2016 884 8

 • Bài giảng Bảo hiểm vận tải: Chương 2 - Hoàng Thị Đoan Trang (tt)

  Bài giảng Bảo hiểm vận tải: Chương 2 - Hoàng Thị Đoan Trang (tt)

  Bài giảng "Bảo hiểm vận tải - Chương 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí, đặc điểm của vận tải hàng không; cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không Việt Nam, chuyên chở hàng hóa bằng đường...

   58 p vimaru 26/02/2016 450 3

 • Bài giảng Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

  Bài giảng Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

  Bài giảng "Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về vận tải, tác dụng của vận tải quốc tế, phân chia trách nhiệm vận tải trong hợp đồng mua bán ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p vimaru 26/02/2016 958 6

 • Bài giảng Chương 1: Vận tải và buôn bán quốc tế - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng Chương 1: Vận tải và buôn bán quốc tế - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng "Chương 1: Vận tải và buôn bán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về vận tải, vận tải và buôn bán quốc tế, phân chia trách nhiệm vận tải trong hợp đồng mua bán ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vimaru 26/02/2016 393 2

 • Bài giảng Chương 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng Chương 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng "Chương 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm và tác dụng của vận tải đường biển, cơ sở vật chất, kỹ thuật của vận tải đường biển, các phương thức thuê tàu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vimaru 26/02/2016 550 4

 • Bài giảng Chương 4: Chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức – Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng Chương 4: Chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức – Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng "Chương 4: Chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về vận tải đa phương thức, hiệu quả của vận tải đa phương thức, tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p vimaru 26/02/2016 507 4

 • Bài giảng Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng không

  Bài giảng Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng không

  Bài giảng "Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng không" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí, đặc điểm của vận tải hàng không; cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không; chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng không quốc tế; chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p vimaru 26/02/2016 449 5

 • Bài giảng Chương 3: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng Chương 3: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container - Hoàng Thị Đoan Trang

  Bài giảng "Chương 3: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất và sự phát triển của hệ thống vận tải container, cơ sở vật chất kĩ thuật của vận tải container, kĩ thuật gửi hàng bằng container, gom hàng, vận tải container của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p vimaru 26/02/2016 454 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số