• Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 1

  "Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2" được biên soạn với các nội dung kế toán thành phẩm, tiêu thụ- xác định kết quả kinh doanh; kế toán vốn bằng tiền; kế toán khoản phải thu, phải trả.

   99 p vimaru 30/12/2020 15 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2

  "Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các nội dung đó là kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán các khoản đầu tư; báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p vimaru 30/12/2020 9 0

 • Giáo trình Luật thuế - ThS. Phan Thỵ Tường Vi

  Giáo trình Luật thuế - ThS. Phan Thỵ Tường Vi

  "Giáo trình Luật thuế" được biên soạn bởi ThS. Phan Thỵ Tường Vi với các kiến thức lý luận chung về thuế và pháp luật thuế; pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ; pháp luật thuế vào thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức phục vụ học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p vimaru 30/12/2020 8 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách phân phối, kênh phân phối, quyết định phân phối, bán lẻ và bán buôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   17 p vimaru 29/12/2020 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách sản phẩm, phân loại sản phẩm, nội dung chiến lược sản phẩm mới, các chiến lược theo chu kỳ sống của sản phẩm, bao bì và nhãn hiệu hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   26 p vimaru 29/12/2020 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn marketing, mục tiêu của hệ thống marketing, môi trường marketing, nhu cầu và quá trình mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   10 p vimaru 29/12/2020 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu thị trường, khái niệm cơ bản về nghiên cứu marketing, tiến trình nghiên cứu marketing, các phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin marketing, marketing hỗn hợp, nghiên cứu người tiêu dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   30 p vimaru 29/12/2020 11 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách giá, các phương pháp tổng quát khi định giá, các bước định giá, các chiến lược giá cho sản phẩm mới, các chiến lược định giá điển hình, các phương pháp điều chỉnh giá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   19 p vimaru 29/12/2020 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách chiêu thị, vai trò của quảng cáo, xúc tiến bán hàng, các hoạt động PR, yểm trợ bán hàng, xác định ngân quỹ cho các hoạt động xúc tiến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 29/12/2020 11 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - GV. Trần Thị Trương Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Marketing chiến lược và marketing quốc tế, các bước xác lập chiến lược chung marketing, marketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   12 p vimaru 29/12/2020 10 0

 • Ebook Nhà đầu tư thành công - 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ: Phần 1

  Ebook Nhà đầu tư thành công - 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ: Phần 1

  "Nhà đầu tư thành công - 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thị trường vận động, sử dụng kế hoạch phần trăm đơn giản lãi - lỗ 3-1, cách mua những cổ phiếu tốt nhất tại những thời điểm tốt nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p vimaru 30/11/2020 46 7

 • Ebook Nhà đầu tư thành công - 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ: Phần 2

  Ebook Nhà đầu tư thành công - 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ: Phần 2

  "Nhà đầu tư thành công - 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ": Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thời điểm bán và giữ lại lợi nhuận lớn khi bạn vẫn còn có thể, quản lý danh mục đầu tư, những phương pháp đã được kiểm chứng qua thời gian để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Mời các bạn...

   119 p vimaru 30/11/2020 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số