• Ebook Thị trường bất động sản: Phần 1

  Ebook Thị trường bất động sản: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thị trường bất động sản" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Bất động sản và thị trường bất động sản; Chương II - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phát triển thị trường bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p vimaru 26/04/2024 10 0

 • Ebook Thị trường bất động sản: Phần 2

  Ebook Thị trường bất động sản: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thị trường bất động sản" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương III - Phát triển thị trường bất động sản ở nước ta; Chương IV - Định hướng và phát triển thị trường bất động sản ở nước ta;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vimaru 26/04/2024 15 0

 • Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 1

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 1

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đặc tính của một dự án; Giới thiệu về quản lý dự án; Giới thiệu về nhà quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vimaru 27/03/2024 28 0

 • Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 3

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 3

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới Chương 3 Tổ chức dự án và các vấn đề trong quản lý dự án, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cấu trúc tổ chức; Nhóm dự án; Lãnh đạo; Phương pháp giải quyết vấn đề; Quản lý xung đột. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vimaru 27/03/2024 25 0

 • Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 2

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 2

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới Chương 2 Khởi đầu dự án được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hình thành dự án; Đánh giá và so sánh lựa chọn dự án; Phân tích rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p vimaru 27/03/2024 31 0

 • Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 4

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 4

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới Chương 4 Hoạch định và lập tiến độ dự án, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hoạch định dự án; Công cụ hoạch định và lập tiến độ; Điều chỉnh tiến độ dự án; Điều hòa nguồn lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p vimaru 27/03/2024 30 0

 • Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 5

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 5

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 5 Kiểm soát dự án, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu công tác kiểm soát dự án; Kiểm soát chi phí theo phương pháp truyền thống; Kiểm soát chi phí theo phương pháp giá trị thu được. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vimaru 27/03/2024 26 0

 • Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 6

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 6

  Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 6 Kết thúc dự án, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các vấn đề khi kết thúc dự án; Quản lý về nhân sự; Quản lý truyền thông; Quản lý thông tin; Quản lý chuyển giao quyền lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vimaru 27/03/2024 25 0

 • Ebook Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Ebook Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trả lời đúng sai và giải thích ngắn gọn về kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản, cầu - cung, hệ số co giãn, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi người sản xuất, cấu trúc thị trường, thị trường sức lao...

   110 p vimaru 27/02/2024 185 0

 • Ebook Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Ebook Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và đáp án các bài tập về kinh tế học vi mô cơ bản. Cuối sách còn có phần phụ lục để người đọc tiện tra cứu.

   123 p vimaru 27/02/2024 81 0

 • Ebook Principles of financial accounting: Part 1

  Ebook Principles of financial accounting: Part 1

  Part 1 book "Principles of financial accounting" includes contents: Accounting cycle for the service business—cash basis, accounting cycle for the service business - accrual basis; accounting cycle for a merchandising busines.

   113 p vimaru 27/02/2024 42 0

 • Ebook Principles of financial accounting: Part 2

  Ebook Principles of financial accounting: Part 2

  Part 2 book "Principles of financial accounting" includes contents: Assets in more detail, liabilities in more detail, stockholders’ equity in more detail, capstone experiences.

   205 p vimaru 27/02/2024 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru