• Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 39/2020

  Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 39/2020

  "Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 39/2020" được biên soạn với các bài viết cần hình thành Liên minh các Quỹ Việt Nam; thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái ươm tạo khoa học và công nghệ của các tổ chức ươm tạo doanh nghiệp Việt Nam; VIISA bắt đầu chương trình Tăng tốc khởi nghiệp khoá 8 với 2 startup Việt Nam; Dora - nền tảng dạy tiếng...

   23 p vimaru 27/01/2024 19 0

 • Ebook Tập làm kế toán vật tư trên excel: Phần 1

  Ebook Tập làm kế toán vật tư trên excel: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tập làm kế toán vật tư trên excel" trình bày một số kiến thức excel cơ bản bao gồm: thao tác với bảng tính, thao tác với các cell, xử lý cơ bản trình bày dữ liệu, công thức và hàm, làm việc với cơ sở dữ liệu, biểu đồ,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p vimaru 30/11/2023 50 0

 • Ebook Tập làm kế toán vật tư trên excel: Phần 2

  Ebook Tập làm kế toán vật tư trên excel: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tập làm kế toán vật tư trên excel" tiếp tục trình bày về kiến thức excel cơ bản bao gồm: tìm kiếm dữ liệu, chèn hình ảnh vào bảng tính, thay đổi dấu phân cách giữa các đối số, bảo mật dữ liệu; tập làm kế toán vật tư trên excel, bảng kê chứng từ, bảng kê phiếu nhập, bảng kê phiếu xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p vimaru 30/11/2023 57 0

 • Ebook Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ 7): Phần 1 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Ebook Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ 7): Phần 1 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Phần 1 của cuốn sách "Nguyên lý kế toán" trình bày những nội dung chính sau: chương I - bản chất, đối tượng và các phương pháp của kế toán; chương II - bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; chương III - tài khoản và ghi sổ kép; chương IV - tính giá các đối tượng kế toán; chương V - chứng từ kế toán - kiểm kê. Mời các...

   116 p vimaru 30/11/2023 59 1

 • Ebook Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ 7): Phần 2 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Ebook Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ 7): Phần 2 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nguyên lý kế toán" trình bày những nội dung chính sau: chương VI - sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán; chương VII - kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp; chương VIII - tổ chức kế toán và kiểm tra kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p vimaru 30/11/2023 54 0

 • Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Cuốn sách "Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế" gồm 59 câu hỏi và trả lời đề cập đến một số lý thuyết kinh tế. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các câu hỏi và trả lời về: nội dung cơ bản của chủ nghĩa trọng thương Tây Âu; so sánh hai giai đoạn phát triển và đánh giá thành tựu, hạn chế của chủ nghĩa trọng thương ở Anh;...

   64 p vimaru 30/11/2023 51 1

 • Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế" sẽ tiếp tục với các câu hỏi và trả lời về: V.I. Lênin phát triển lý luận của C. Mác về sự ra đời chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp như thế nào; nội dung cơ bản trong Chính sách Kinh tế mới (NEP) của V.I. Lênin; lý luận giá trị giới hạn của trường phái thành...

   69 p vimaru 30/11/2023 55 2

 • Ebook Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Phần 1

  Ebook Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam" đã trình bày cơ sở lý luận, cách tiếp cận và mục tiêu thực hiện kinh tế biển xanh, thực tế phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới với một số kinh nghiệm, thực tiễn tốt về phát triển kinh tế biển xanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p vimaru 30/11/2023 47 0

 • Ebook Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Phần 2

  Ebook Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam" trình bày vị thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển Việt Nam và thực trạng phát triển các ngành kinh tế biển của Việt Nam trong thời gian qua cùng những thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển.

   260 p vimaru 30/11/2023 47 0

 • Ebook Kinh tế vi mô (Tái bản lần thứ XII): Phần 1

  Ebook Kinh tế vi mô (Tái bản lần thứ XII): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vi mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; cầu, cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p vimaru 30/11/2023 90 1

 • Ebook Kinh tế vi mô (Tái bản lần thứ XII): Phần 2

  Ebook Kinh tế vi mô (Tái bản lần thứ XII): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kinh tế vi mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường cạnh tranh không hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p vimaru 30/11/2023 52 0

 • Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 1

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 1

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô" cung cấp cho người đọc các câu hỏi, bài tập và phần trắc nghiệm về thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh đọc quyền và độc quyền nhóm, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo...

   323 p vimaru 30/11/2023 82 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru257980vi