• Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày tổng quan quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công, phân tích công việc trong tổ chức công, kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong tổ chức công, tuyển dụng nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày các nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công, đánh giá nguồn nhân lực trong tổ chức công, thù lao lao động trong tố chức công, chính sách quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học căn bản mang lại cho các bạn sinh viên một nền tảng kiến thức khoa học căn bản, vững chắc để có thể học tập, nghiên cứu ở các lĩnh vực kiến thức chuyên sâu hơn ở các chuyên môn chuyên ngành có liên quan. Phần 2 cuốn giáo trình trình bày tổng quan về quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, mời các bạn cùng...

   61 p vimaru 21/03/2023 7 1

 • Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 2

  Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Quản trị học căn bản trình bày các nội dung: Quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p vimaru 21/03/2023 7 2

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 5 bao gồm: Nhập môn quản trị kinh doanh, kinh doanh, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khái lược về quản trị kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   267 p vimaru 21/03/2023 8 0

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung từ chương 6 đến chương 8 bao gồm: Nhà quản trị, ra quyết định quản trị, cấu trúc tổ chức kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   188 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về kế toán quản trị; phân loại chi phí; các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ; phân tích mối quan hệ chi phí - Sản lượng và lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p vimaru 21/03/2023 6 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dự toán linh hoạt, kế toán trách nhiệm, định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   168 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở: Phần 1 - PGS. TSKH Nguyễn Văn Thâm

  Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở: Phần 1 - PGS. TSKH Nguyễn Văn Thâm

  Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: công sở và hoạt động chủ yêu của công sở; kỹ thuật điều hành công sở; điều kiện làm việc và thiết bị trong công sở. Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p vimaru 28/02/2023 10 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở: Phần 2 - PGS. TSKH Nguyễn Văn Thâm

  Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở: Phần 2 - PGS. TSKH Nguyễn Văn Thâm

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: phương pháp lãnh đạo quản lý hành chính; đổi mới kỹ thuật điều hành trong cải cách hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vimaru 28/02/2023 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Kế toán quá trình cung cấp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; Nhiệm vụ kế toán quá trình cung cấp; Tài khoản sử dụng; Kế toán các nghiệp vụ của quá trình cung cấp. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   29 p vimaru 28/02/2023 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - TS. Nguyễn Thị Mai Chi

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - TS. Nguyễn Thị Mai Chi

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả" được biên soạn nhằm giúp người học hiểu và biết cách hoạch toán kế toán quá trình tiêu thụ; Biết cách hoạch toán kế toán quá trình xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   26 p vimaru 28/02/2023 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số