• Ebook Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp" được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày các câu hỏi gợi ý thảo luận và hệ thống bài tập về: tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp; giá trị theo thời gian của tiền; rủi ro và tỷ suất sinh lời; báo cáo tài chính và các hệ số tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p vimaru 29/08/2023 51 0

 • Ebook Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành: Phần 1

  Ebook Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành" trình bày các nội dung: Bản chất mâu thuẫn của báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lợi nhuận là gì, ghi nhập doanh thu, ghi nhận chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   236 p vimaru 29/08/2023 52 0

 • Ebook Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành: Phần 2

  Ebook Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành" trình bày các nội dung: Ứng dụng và giới hạn của Ebitda, độ tin cậy của kiểm toán và việc công bố thông tin, kế toán mua bán và sáp nhập, giả mạo thể phát hiện được, dự toán báo cáo tài chính, phân tích ứng dụng, phân tích vốn chủ sở hữu. Mời...

   296 p vimaru 29/08/2023 42 0

 • Ebook Lean six sigma: Phần 1 - Nguyễn Như Phong

  Ebook Lean six sigma: Phần 1 - Nguyễn Như Phong

  Phần 1 của cuốn sách "Lean six sigma" gồm 6 chương đầu, giới thiệu về hệ thống sản xuất, tư duy tinh gọn, công cụ tinh gọn, quản lý chuỗi giá trị, tư duy six sigma, công cụ six sigma,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   230 p vimaru 29/08/2023 31 0

 • Ebook Lean six sigma: Phần 2 - Nguyễn Như Phong

  Ebook Lean six sigma: Phần 2 - Nguyễn Như Phong

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lean six sigma" gồm 6 chương đầu, tiếp tục giới thiệu về công cụ quan trọng của six sigma - biểu đồ kiểm soát, kiểm đồ biến số, kiểm đồ thuộc tính; thiết kế thực nghiệm; lean six sigma và tích hợp tinh gọn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   256 p vimaru 29/08/2023 27 0

 • Ebook Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Ebook Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Cuốn sách "Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa" Phần 1 trình bày về vai trò nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p vimaru 29/08/2023 21 0

 • Ebook Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Ebook Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa" Phần 2 trình bày về kinh tế tri thức lý luận và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   219 p vimaru 29/08/2023 22 0

 • Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Môi trường pháp luật quốc tế; Sự phát triển của doanh nghiệp quốc tế; Luật quốc tế về doanh nghiệp; Các truyền thống luật pháp phương Tây chính yếu; Các truyền thống pháp luật ngoài phương Tây;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   141 p vimaru 25/05/2023 89 5

 • Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Luật quốc tế về doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những giao dịch thương mại quốc tế; Hợp đồng quốc tế; Tranh chấp hợp đồng quốc tế; Tín dụng thư; Vận tải và bảo hiểm; Quy định luật lệ về thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   271 p vimaru 25/05/2023 93 0

 • Ebook Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Phần 1

  Ebook Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Phần 1

  Ebook "Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển kinh tế biển Việt Nam; Những nghiên cứu sâu sắc về phát triển kinh tế biển Việt Nam; Giành lại thị phần Logistics trong vận tải biển Việt Nam nên bắt đầu từ đâu; Cảng biển Việt Nam - lợi thế cạnh tranh để trở thành quốc gia mạnh...

   180 p vimaru 25/05/2023 69 0

 • Ebook Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Phần 2

  Ebook Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biến đổi khí hậu tác động đến phát triển kinh tế biển; Phát triển hàng hải và biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Bảo vệ và giữ gìn môi trường biển bền vững là nền tảng cho kinh tế biển Việt Nam phát...

   80 p vimaru 25/05/2023 46 1

 • Ebook Thủ tục hải quan: Kiểm tra giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phần 1

  Ebook Thủ tục hải quan: Kiểm tra giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phần 1

  Ebook Thủ tục hải quan: Kiểm tra giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phần 1 trình bày các nội dung về Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và văn bản hướng dẫn thi hành; luật Quản lý ngoại thương và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Hải quan và quy định chi tiết và biện pháp...

   202 p vimaru 25/05/2023 64 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru