• Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Môi trường pháp luật quốc tế; Sự phát triển của doanh nghiệp quốc tế; Luật quốc tế về doanh nghiệp; Các truyền thống luật pháp phương Tây chính yếu; Các truyền thống pháp luật ngoài phương Tây;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   141 p vimaru 25/05/2023 12 0

 • Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Luật quốc tế về doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những giao dịch thương mại quốc tế; Hợp đồng quốc tế; Tranh chấp hợp đồng quốc tế; Tín dụng thư; Vận tải và bảo hiểm; Quy định luật lệ về thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   271 p vimaru 25/05/2023 10 0

 • Ebook Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Phần 1

  Ebook Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Phần 1

  Ebook "Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển kinh tế biển Việt Nam; Những nghiên cứu sâu sắc về phát triển kinh tế biển Việt Nam; Giành lại thị phần Logistics trong vận tải biển Việt Nam nên bắt đầu từ đâu; Cảng biển Việt Nam - lợi thế cạnh tranh để trở thành quốc gia mạnh...

   180 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Ebook Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Phần 2

  Ebook Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biến đổi khí hậu tác động đến phát triển kinh tế biển; Phát triển hàng hải và biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Bảo vệ và giữ gìn môi trường biển bền vững là nền tảng cho kinh tế biển Việt Nam phát...

   80 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Ebook Thủ tục hải quan: Kiểm tra giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phần 1

  Ebook Thủ tục hải quan: Kiểm tra giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phần 1

  Ebook Thủ tục hải quan: Kiểm tra giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phần 1 trình bày các nội dung về Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và văn bản hướng dẫn thi hành; luật Quản lý ngoại thương và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Hải quan và quy định chi tiết và biện pháp...

   202 p vimaru 25/05/2023 7 0

 • Ebook Thủ tục hải quan: Kiểm tra giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phần 2

  Ebook Thủ tục hải quan: Kiểm tra giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phần 2

  Ebook Thủ tục hải quan: Kiểm tra giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phần 2 trình bày các nội dung về quy định chi tiết về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; quy định về...

   194 p vimaru 25/05/2023 7 0

 • Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1

  Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1

  Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cách chào hàng; Tạo ra một cuộc đối thoại; Luôn ở trong tư thế chuẩn bị; Mài giũa những kỹ năng quan yếu của bạn; Mở đầu bằng sự chú tâm đối với khách hàng; Tham gia với khách hàng; Định vị thuật đặt câu hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   31 p vimaru 31/01/2023 132 2

 • Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 2

  Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo ra một cuộc đối thoại về nhu cầu có chiều sâu; Biết lắng nghe một cách có hiệu quả; Định vị cho các thông điệp của bạn; Kiểm tra phản hồi của khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p vimaru 31/01/2023 118 6

 • Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 1

  Cuốn sách "Nghiệp vụ bán hàng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng; Các điều kiện để trở thành người bán hàng giỏi; Các kỹ năng bán hàng cơ bản như: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đàm phán - thương lượng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   104 p vimaru 31/01/2023 96 6

 • Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nghiệp vụ bán hàng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng bán hàng; Chăm sóc khách hàng; Quản lý lực lượng bán hàng; Hướng dẫn kiến tập nghiệp vụ bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   153 p vimaru 31/01/2023 99 11

 • Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Chiến lược và chính sách kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bản chất quản trị; Mô hình của quản trị chiến lược kinh doanh; Nghiên cứu môi trường; Phân tích nguồn lực nội bộ; Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị; Xây dựng chiến lược để lựa chọn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   209 p vimaru 27/12/2022 119 15

 • Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 2

  Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chiến lược và chính sách kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp; Chiến lược ở các đơn vị kinh doanh và chức năng; Thực hiện chiến lược kinh doanh; Kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   275 p vimaru 27/12/2022 118 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số