• Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 (2016)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 (2016)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn thành 15 chương. Trong mỗi chương đều có phần chỉ dẫn, nội dung, tóm tắt chương, câu hỏi và bài tập ôn tập. Các chương được kết cấu logic nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 gồm 7 chương với những nội dung...

   209 p vimaru 22/07/2022 43 3

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 (2016)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 (2016)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chính sách cổ tức, quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, định giá tài sản, đầu tư dài hạn, kế hoạch tài chính ngắn hạn, chứng khoán phái sinh, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, mô hình tập đoàn kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   232 p vimaru 22/07/2022 41 3

 • Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề lý luận của luật kinh tế, chủ thể kinh doanh, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   193 p vimaru 22/07/2022 33 1

 • Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật về hợp đồng kinh tế, giải quyết tranh chấp kinh tế, pháp luật về phá sản doanh nghiệp

   196 p vimaru 22/07/2022 33 1

 • Giáo trình Luật Kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Luật Kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Luật Kinh tế cung cấp cho người đọc các kiến thức phần Luật Doanh nghiệp bao gồm: Khái quát về Luật Kinh tế, những quy định chung của Luật doanh nghiệp, việc thành lập và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, các loại hình công ty đổi vốn và trách nhiệm hữu hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p vimaru 22/07/2022 37 1

 • Giáo trình Luật Kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Luật Kinh tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Luật Kinh tế cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các loại hình công ty đổi nhân và trách nhiệm vô hạn, nhóm công ty, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và vấn đề chuyển đổi công ty nhà nước, Luật Phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p vimaru 22/07/2022 32 1

 • Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

  Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

  Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về quản trị tri thức; quản trị tri thức trong doanh nghiệp; công cụ và kỹ thuật quản trị tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   221 p vimaru 28/06/2022 39 5

 • Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

  Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Triển khai hệ thống quản trị tri thức trong doanh nghiệp; đánh giá hoạt động quản trị tri thức trong tổ chức; rủi ro trong quản trị tri thức; xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong bối cảnh kinh tế mới. Mời các bạn cùng tham...

   211 p vimaru 28/06/2022 41 4

 • Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 5 chương với những nội dung chính như sau: Các loại hình bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường; đối tượng, nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu của kinh tế bảo hiểm; một số vấn đề cơ bản của bảo hiểm xã hội; hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội; quỹ bảo...

   133 p vimaru 30/05/2022 40 2

 • Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 2 gồm có 5 chương với những nội dung chính như sau: Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường; tổ chức công đoàn với việc xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; lý luận chung về bảo hiểm thương mại; bảo hiểm nhân thọ.

   175 p vimaru 30/05/2022 44 3

 • Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam: Phần 1 - ThS. Lê Thị Thảo

  Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam: Phần 1 - ThS. Lê Thị Thảo

  Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam được biên soạn là tài liệu chính thức dùng cho sinh viên ngành Luật học, Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật, Đại học Huế học tập và nghiên cứu. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở tiếp cận các văn bản pháp luật, những quy định mới nhất về lĩnh vực tài chính, đồng thời có tham khảo những tài liệu liên...

   133 p vimaru 31/01/2022 73 3

 • Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam: Phần 2 - ThS. Lê Thị Thảo

  Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam: Phần 2 - ThS. Lê Thị Thảo

  Nội dung Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam gồm có 11 chương, giới thiệu đến các bạn những lý luận chung về tài chính và luật tài chính; những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước; pháp luật về thanh tra tài chính trong lĩnh vực ngân sách nhà nước và xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; chế...

   107 p vimaru 31/01/2022 75 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số