• SDH/LT 02878 - Applied international economics

  SDH/LT 02878 - Applied international economics

  Comparative advantage and the production possibilitie frontier. Factor endowments and the commodity composition of trade. The firm in the world economy. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

   10 p vimaru 07/03/2017 516 1

 • SDH/LT 02872 - International economics

  SDH/LT 02872 - International economics

  Trade: factor availability and factor proportions are key. Who gains and who loses from trade? Scale economies, imperfect competition and trade. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

   10 p vimaru 07/03/2017 528 1

 • SDH/LT 02870 - Communicating at work

  SDH/LT 02870 - Communicating at work

  Personal skills: strategic case: omnicom marketing. Working in groups strategic case: museum of springfield. Making effective presentations strategic case: fress air sports. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

   10 p vimaru 07/03/2017 346 1

 • SDH/LT 02707 - Introduction to marketing theory and practice

  SDH/LT 02707 - Introduction to marketing theory and practice

  Describe the key concepts upon which the practice of marketing is based. Recognise these concepts in the marketplace and in everyday life. Discuss the role and influence of marketing in the organisational environment. Discuss how key marketing concepts can be used in analysing a range of marketing problems. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email:...

   10 p vimaru 07/03/2017 351 1

 • Tài liệu Bảo hiểm hàng hải

  Tài liệu Bảo hiểm hàng hải

  "Tài liệu Bảo hiểm hàng hải" giới thiệu đến với các bạn tổng quan về bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển,...Cùng tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết các nội dung của loại bảo hiểm này.

   85 p vimaru 14/12/2015 791 19

 • Tài liệu Những vấn đề lý luận về thị trường, xuất khẩu và hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu Những vấn đề lý luận về thị trường, xuất khẩu và hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu "Những vấn đề lý luận về thị trường, xuất khẩu và hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu" trình bày các nội dung sau: những vấn đề lý luận về thị trường, khái niệm và vai trò của xuất khẩu, các hình thức xuất khẩu chủ yếu, nội dung của hoạt động xuất khẩu,...

   43 p vimaru 24/09/2015 341 8

 • Tài liệu Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu này trình bày các nội dung sau: nguồn gốc của thương mại quốc tế, vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, chức năng và nhiệm vụ của hoạt động xuất khẩu, các loại hình xuất khẩu, nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất khẩu,...

   39 p vimaru 24/09/2015 352 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số