• Bài giảng Nguyên lý thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Nguyên lý thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê" được thực hiện bởi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với mục tiêu giúp các em sinh viên nắm được đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Nêu được một số khái niệm liên quan trong thống kê. Tìm hiểu về thang đo trong thống kê. Đây cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô giáo trong quá trình biên soạn...

   131 p vimaru 28/11/2022 9 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy và một số khái niệm; Phương pháp ước lượng OLS; Tính không chệch và độ chính xác của các ước lượng OLS; Độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu – Hệ số xác định R2. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vimaru 28/11/2022 12 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội; Mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS; Một số dạng của mô hình hồi quy; Tính vững của các ước lượng OLS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p vimaru 28/11/2022 12 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối của một số thống kê mẫu; Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy; Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số...

   20 p vimaru 28/11/2022 11 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biến giả; Mô hình chứa biến độc lập là biến giả; Mô hình với biến giả và biến tương tác; Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù.

   15 p vimaru 28/11/2022 9 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không; Phương sai sai số thay đổi; Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn; Vấn đề đa cộng tuyến; Mô hình chứa biến không thích hợp.

   22 p vimaru 28/11/2022 8 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số liệu chuỗi thời gian – Một số khái niệm; Các giả thiết của mô hình hồi quy với chuỗi thời gian; Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản; Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS.

   13 p vimaru 28/11/2022 11 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 7: Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 7: Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 7: Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hậu quả của tự tương quan trong mô hình hồi quy; Phát hiện tự tương quan; Khắc phục khi có hiện tượng tự tương quan.

   16 p vimaru 28/11/2022 9 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - TS Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - TS Huỳnh Minh Triết

  Mục đích của bài giảng này là trình bày những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong hoạt động của các nhà quản trị liên quan đến nguồn nhân lực như: Phân tích và thiết kế công việc; Kế hoạch hóa nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Bố trí nhân lực và thôi việc; Tạo động lực lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Đào tạo và phát...

   205 p vimaru 27/09/2022 34 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của thương hiệu; các thành tố thương hiệu; phân loại thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vimaru 22/07/2022 58 1

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Khái quát về quản trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Khái quát về quản trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Khái quát về quản trị thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tiếp cận và xu hướng phát triển quản trị thương hiệu; quy trình quản trị thương hiệu; các nội dung chủ yếu của quản trị thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 22/07/2022 55 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Hệ thống nhận diện thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Hệ thống nhận diện thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Hệ thống nhận diện thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của hệ thống nhận diện thương hiệu; thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu; triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 22/07/2022 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số