• Bài giảng Quản lý dự án đầu tư - Ths. Nguyễn Lê Quyền

  Bài giảng Quản lý dự án đầu tư - Ths. Nguyễn Lê Quyền

  Bài giảng "Quản lý dự án đầu tư" được biên soạn bởi Ths. Nguyễn Lê Quyền có nội dung trình bày về vấn đề quản lý dự án đầu tư, chu trình dự án đầu tư, xây dựng dự án đầu tư, phân tích dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây nhé.

   66 p vimaru 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng (Econometric) - ThS. Nguyễn Trung Đông

  Bài giảng môn Kinh tế lượng (Econometric) - ThS. Nguyễn Trung Đông

  Bài giảng môn "Kinh tế lượng (Econometric)" được biên soạn bởi ThS. Nguyễn Trung Đông có mục tiêu cung cấp phương pháp phân tích định lượng; Ứng dụng phương pháp định lượng; Hướng dẫn sinh viên làm thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp. Phân tích, kiểm định và dự báo kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   70 p vimaru 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư (9 chương)

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư (9 chương)

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư gồm có 9 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư; chương 2 dòng tiền đầu tư và thu hồi; chương 3 các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính trong điều kiện chắc chắn; chương 4 đánh giá hiệu quả tài chính của dự án trong điều kiện có rủi ro và không chắc chắn;...

   216 p vimaru 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Kinh tế vận tải hàng không - GV. Hoàng Thị Kim Thoa

  Bài giảng Kinh tế vận tải hàng không - GV. Hoàng Thị Kim Thoa

  Bài giảng "Kinh tế vận tải hàng không" được biên soạn bởi GV. Hoàng Thị Kim Thoa có nội dung cung cấp kiến thức căn bản về kinh tế vận tải hành không, làm kiến thức cơ sở cho các môn chuyên ngành về quản trị hàng không. Cung cấp những phương pháp và kỹ năng phân tích kinh tế trong hoạt động vận tải hàng không. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   163 p vimaru 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Nhập môn kinh tế công nghiệp - TS. Nguyễn Hoàng Lan

  Bài giảng Nhập môn kinh tế công nghiệp - TS. Nguyễn Hoàng Lan

  Bài giảng "Nhập môn kinh tế công nghiệp" được biên soạn bởi TS. Nguyễn Hoàng Lan với mục đích cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về ngành công nghiệp nói chung và ngành năng lượng nói riêng. Xu hướng phát triển của ngành công nghiệp năng lượng, nắm được những khái niệm cơ bản liên quan đến Kinh tế năng lượng, những chỉ tiêu thể hiện...

   29 p vimaru 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế" có nội dung trình bày những vấn đề lý luận chung của thống kê kinh tế - xã hội; quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội; dãy số thời gian và chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   164 p vimaru 28/11/2022 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Nguyên lý thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê" được thực hiện bởi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với mục tiêu giúp các em sinh viên nắm được đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Nêu được một số khái niệm liên quan trong thống kê. Tìm hiểu về thang đo trong thống kê. Đây cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô giáo trong quá trình biên soạn...

   131 p vimaru 28/11/2022 2 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy và một số khái niệm; Phương pháp ước lượng OLS; Tính không chệch và độ chính xác của các ước lượng OLS; Độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu – Hệ số xác định R2. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vimaru 28/11/2022 2 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội; Mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS; Một số dạng của mô hình hồi quy; Tính vững của các ước lượng OLS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p vimaru 28/11/2022 2 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối của một số thống kê mẫu; Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy; Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số...

   20 p vimaru 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biến giả; Mô hình chứa biến độc lập là biến giả; Mô hình với biến giả và biến tương tác; Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù.

   15 p vimaru 28/11/2022 2 0

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình

  Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không; Phương sai sai số thay đổi; Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn; Vấn đề đa cộng tuyến; Mô hình chứa biến không thích hợp.

   22 p vimaru 28/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số