• Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 1

  Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Những ván đề chung về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p vimaru 26/04/2021 14 0

 • Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 2

  Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuế nhà đất, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, các khoản thu khác, đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế,... mời các bạn cùng tham khảo.

   269 p vimaru 26/04/2021 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê

  Bài giảng Lý thuyết thống kê

  Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là tài liệu giảng dạy cho chuyên ngành hạch toán kế toán, đồng thời giáo trình là tài liệu tốt cho các bạn đọc quan tâm khác. Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là phần kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho người đọc những khái niệm, đối tượng vai trò chức năng cũng như phương pháp thống kê cơ bản. Giáo trình là nền...

   34 p vimaru 26/04/2021 6 0

 • Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của cuốn sách "Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trị giá hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, kỹ thuật nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p vimaru 31/03/2021 42 0

 • Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng" cung cấp cho độc giả, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và sinh viên các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

   166 p vimaru 31/03/2021 46 0

 • Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

  Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

  Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu kiến thức về lập và thẩm định dự án đầu tư. Cuốn biên soạn theo hướng lý thuyết, ví dụ minh hoạ, tình huống và bài tập. Đây là tài liệu cần thiết cho sinh viên kinh tế nói riêng và các độc giả quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, lập dự án kinh doanh nói chung. Mời các bạn tham khảo phần 1...

   162 p vimaru 31/03/2021 19 0

 • Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 2

  Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách"Lập và thẩm định dự án đầu tư" gồm có những nội dung chính như: Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Cuốn sách được trình bày dễ hiểu và vận dụng, từ lý thuyết đến các tình huống thực tiễn, đặc biệt cũng đề cập đến các cơ sở pháp lý liên quan đến thẩm định dự án...

   161 p vimaru 31/03/2021 13 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 1: Tổng quan về Marketing Quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thay đổi quan niệm từ marketing đến marketing quốc tế, tiếp cận chiến lược trong marketing quốc tế, 3 nguyên lý căn bản trong marketing quốc tế, vai trò và lợi ích của marketing quốc tế, các nhân tố thúc đẩy và cản trở...

   68 p vimaru 29/03/2021 23 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 2 - Môi trường Marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Môi trường kinh tế, môi trường chính trị, môi trường văn hoá, môi trường – xã hội, môi trường luật pháp trong marketing quốc tế, các khía cạnh đạo đức trong marketing quốc tế.

   80 p vimaru 29/03/2021 12 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 3 - Nghiên cứu Marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đặc điểm của khách hàng trên thị trường quốc tế, nghiên cứu marketing quốc tế, vấn đề đặt ra trong nghiên cứu marketing quốc tế.

   68 p vimaru 29/03/2021 13 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 4: Thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quyết định tham gia vào kinh doanh quốc tế, các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các chiến lược mở rộng thị trường, chiến lược hợp tác và liên minh chiến lược quốc tế.

   21 p vimaru 29/03/2021 12 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 5: Phân đoạn - lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân đoạn thị trường quốc tế, lựa chọn thị trường quốc tế, định vị thị trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   51 p vimaru 29/03/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số