• PM/VT 08574-81 - Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô: Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại học khối Kinh tế

  PM/VT 08574-81 - Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô: Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại học khối Kinh tế

  Trình bày tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, độ co giãn, lí thuyết hành vi người tiêu dùng, lí thuyết hành vi người sản xuất, các cấu trúc thị trường, thị trường lao động, vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 31/01/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 4 Thông tin trong quản trị do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được bản chất của thông tin quản trị, biết được chức năng của thông tin quản trị trong một tổ chức, nắm bắt được các yếu tố cơ bản của quá trình thông tin, hiểu được phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin, biết cách tổ chức và quản trị...

   10 p vimaru 31/12/2017 23 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 6 Hoạch định do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được hoạch định, lợi ích của việc hoạch định, các loại hoạch định trong một tổ chức, các bước trong một tiến trình hoạch định chiến lược, các công cụ phổ biến dung trong hoạch định chiến lược của tổ chức.

   9 p vimaru 31/12/2017 19 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 5 Quyết định quản trị do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được tiến trình ra quyết định, hiết được những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả, mô tả được những kiểu ra quyết định, xác định được những thuận lợi và bất lợi của việc ra quyết định theo nhóm, biết những kỹ...

   10 p vimaru 31/12/2017 19 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Bùi Hoàng Ngọc

  Học xong Bài giảng Quản trị học: Chương 1 này người học cần nắm được các kiến thức sau: Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong tổ chức, nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị, các vai trò chính của nhà quản trị theo quan điểm cũ/ Quan điểm mới.

   16 p vimaru 31/12/2017 17 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Bùi Hoàng Ngọc

  Kiến thức cốt lõi Chương 2 Lịch sử Quản trị học giúp các bạn Mô tả các trường phái của tư tưởng quản trị và sự phát triển của chúng, sự đóng góp của những tư tưởng quản trị đối với công việc của nhà quản trị, phân tích những hạn chế của từng trường phái lý thuyết quản trị, xu hướng vận động tiếp theo của các tư tưởng quản...

   10 p vimaru 31/12/2017 18 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 Môi trường hoạt động của tổ chức do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được thế nào là môi trường của tổ chức và phân biệt được môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức, hiểu, phân tích được những tác động của môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt...

   10 p vimaru 31/12/2017 17 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 7 Tổ chức do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được khái niệm về tầm quản trị, các cách phân chia bộ phận trong một tổ chức, ưu và nhược điểm và phạm vi áp dụng, các kiểu cơ cấu quản trị, ưu và nhược điểm của mỗi kiểu cơ cấu quản trị, nắm được khái niệm tập quyền và phân quyền trong quản trị và tiến trình...

   12 p vimaru 31/12/2017 22 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 9 Kiểm tra do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được thế nào là kiểm tra, thế nào là kiểm soát, mô tả các phương pháp kiểm tra, hiểu được tiến trình kiểm tra, mô tả được hệ thống kiểm tra hiệu quả, những vấn đề đạo đức trong kiểm tra.

   6 p vimaru 31/12/2017 18 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 8 Điều khiển do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Giải thích được sự khác biệt giữa nhà quản trị và nhà lãnh đạo, những lý thuyết giải thích về bản chất con người, những lý thuyết về động cơ thúc đẩy và vận dụng vào công việc quản trị con người, các kiểu phong cách quản trị, quản trị thay đổi và xung đột trong tổ...

   14 p vimaru 31/12/2017 20 0

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 1 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 1 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 1 Đại cương về tài chính do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng và vai trò của tài chính, hệ thống tài chính.

   18 p vimaru 31/12/2017 19 0

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 2 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 2 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 2 Đại cương về tiền tệ do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Đại cương về tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung – cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 31/12/2017 15 0