• Cách phát âm tiếng Anh (1)

    Cách phát âm tiếng Anh (1)

    Phát âm đúng là yếu tố quan trọng giúp cho việc giao tiếp trở nên dễ dàng. Tài liệu sau đây trình bày cách phát âm đún g các phiên âm tiếng Anh với hình ảnh miêu tả cụ thể. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các bạn phát âm một cách đúng nhất.

     110 p vimaru 31/08/2015 3399 19

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru