• Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 269:2002

  Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 269:2002

  Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 269:2002 quy định phương pháp thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục áp dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi, v.v…) trong các công trình xây dựng.

   16 p vimaru 31/01/2020 6 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 23:2016/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 23:2016/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây viết tắt là “Quy chuẩn”) áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các thiết bị nâng được lắp đặt trên tàu biển Việt Nam (sau đây viết tắt là "thiết bị nâng"). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p vimaru 31/07/2019 74 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT

  Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính an toàn được sử dụng làm kính chắn gió, các loại kính cửa của xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   133 p vimaru 31/07/2019 48 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT

  Quy chuẩn này quy định về kiểm tra đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước (sau đây được gọi chung là đèn) của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu đèn, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan đến...

   42 p vimaru 31/07/2019 56 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2016/BLĐTBXH

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2016/BLĐTBXH

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với bộ lọc tự động, bao gồm: Bộ lọc tự động thay đổi hệ số truyền sáng thấp hơn giá trị tạo ra bởi bức xạ hồ quang (bộ lọc có độ tối thay đổi tự động) dùng trong mặt nạ hàn; Bộ lọc tự động trang bị cho các phương tiện cá nhân bảo vệ mắt cho thợ hàn và được gắn...

   5 p vimaru 31/07/2019 44 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT sửa đổi lần 1:2016

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT sửa đổi lần 1:2016

  Quy chuẩn quy định về các hoạt động liên quan đến thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác tàu biển. Tàu biển thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn này bao gồm tàu biển Việt Nam, các tàu dự định mang cờ quốc tịch Việt Nam có đặc điểm như dưới đây, và các tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài

   215 p vimaru 31/07/2019 61 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2016/BLĐTBXH

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2016/BLĐTBXH

  Quy chuẩn này quy định những yêu cầu về an toàn lao động đối với các loại cầu trục, cổng trục và bán cổng trục được định nghĩa trong TCVN 8242-1:2009 (ISO 4306-1:2007) Cần trục - Từ vựng - Phần 1: Quy định chung (sau đây được gọi chung là cầu trục, cổng trục).

   6 p vimaru 31/07/2019 45 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây viết tắt là “Quy chuẩn”) quy định về việc kiểm tra, kết cấu và trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm lắp đặt trên các tàu biển Việt Nam, các tàu biển dự định mang cờ quốc tịch Việt Nam, bao gồm cả các giàn cố định trên biển, các giàn di động trên biển, các kho chứa nổi sử dụng cho mục đích thăm dò...

   149 p vimaru 31/07/2019 54 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị vi ba số điểm - điểm hoạt động theo phương thức song công phân chia theo tần số (FDD) ở dải tần số từ 1,4_GHz đến 55 GHz. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p vimaru 31/07/2019 51 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2016/BLĐTBXH

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2016/BLĐTBXH

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với các loại cần trục phục vụ việc vận chuyển sản phẩm, hàng hóa. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các cần trục vận hành bằng tay, cần trục lắp trên tàu thủy chở hàng, cần trục tháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vimaru 31/07/2019 45 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT sửa đổi lần 1:2017

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT sửa đổi lần 1:2017

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT sửa đổi lần 1:2017 chỉ bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung của QCVN 42:2015/BGTVT đã được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2018. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vimaru 31/07/2019 57 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT sửa đổi lần 1:2017

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT sửa đổi lần 1:2017

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, an toàn lao động, các yêu cầu về quản lý, kiểm tra, kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật, an toàn lao động đối với các giàn cố định trên biển (sau đây gọi tắt là “giàn") sử dụng cho mục đích thăm dò, khai thác dầu khí trên biển hoạt động ở...

   55 p vimaru 31/07/2019 51 0