• Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 9342:2012 - Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt thi công và nghiệm thu

  Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 9342:2012 - Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt thi công và nghiệm thu

  Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 9342:2012 - Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt thi công và nghiệm thu được chuyển đổi từ TCXD 254:2001 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy...

   30 p vimaru 29/02/2020 2269 16

 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 295:2003

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 295:2003

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 295:2003 về Vật liệu chịu lửa – Gạch kiềm tính manhedi spinel và manhedi crom dùng cho lò quay áp dụng cho các loại gạch chịu lửa kiềm tính Manhedi Spinel và Manhedi Crom dùng để xây, lót lò quay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p vimaru 29/02/2020 2041 3

 • Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3254:1989

  Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3254:1989

  Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3254:1989 áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng và sinh hoạt thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho các công trình đó.

   14 p vimaru 29/02/2020 1840 9

 • Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 74:1987

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 74:1987

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 74:1987 về Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lí thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng xác định phương pháp chỉnh lí thống kê kết quả xác định các đặc trưng của đất khi thiết kế nền, móng nhà và công trình.

   17 p vimaru 29/02/2020 2015 16

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 260:2002

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 260:2002

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 260:2002 áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường mầm non, bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non nhằm đạt được các yêu cầu cơ bản về an toàn, vệ sinh và công năng sử dụng.

   15 p vimaru 29/02/2020 2471 13

 • Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 232:1999

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 232:1999

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 232:1999 về Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu quy định các thuật ngữ và phương pháp chế tạo ống dẫn không khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vimaru 29/02/2020 2533 12

 • Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 173:1989

  Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 173:1989

  Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 173:1989 này áp dụng đối với phụ gia tăng dẻo KĐT2 cho vữa và bê tông xây dựng, được sản xuất theo phương pháp cô đặc trực tiếp dịch kiềm đen của các nhà máy sản xuất bột giấy. Mời các bạn tham khảo.

   5 p vimaru 29/02/2020 1925 5

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 263:2002

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 263:2002

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 263:2002 qui định các yêu cầu kỹ thuật về lắp đặt cáp và dây điện dùng với điện áp xoay chiều đến 24 kV và điện áp một chiều đến 1500V cho các công trình công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 29/02/2020 2622 9

 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 192:1996

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 192:1996

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 192:1996 quy định các yêu cầu kĩ thuật của cửa đi, cửa sổ thông dụng bằng gỗ có khuôn gỗ cố định, mở theo kiểu bản lề. Các yêu cầu đặc biệt như phòng cháy, an toàn xạ,… không quy định ở tiêu chuẩn này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vimaru 29/02/2020 1920 12

 • Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 223:1998

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 223:1998

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 223:1998 về Bản vẽ kĩ thuật - Nguyên tắc chung để thể hiện quy định các nguyên tắc chung của việc thể hiện, áp dụng cho các bản vẽ kĩ thuật theo phép chiếu trực giao. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vimaru 29/02/2020 1550 13

 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 254-2001

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 254-2001

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 254-2001 áp dụng để thi công và nghiệm thu các si lô, ống khói, lồng cầu thang, bể, thùng chứa, đài nước, tháp truyền hình, vách, tấm tường bê tông cốt thép toàn khối có chiều dày thành không thay đổi hoặc thay đổi theo hình côn, được thi công bằng cốp pha trượt theo chiều thẳng đứng.

   18 p vimaru 29/02/2020 1634 1

 • Quy chuẩn Việt Nam 11-4:2012/BYT

  Quy chuẩn Việt Nam 11-4:2012/BYT

  Quy chuẩn Việt Nam QCVN 11-4:2012/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu đối với việc quản lý sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

   13 p vimaru 31/01/2020 1528 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru