• Bài giảng Kết cấu thép - Theo 22TCN272-05 & AASHTO-LRFD 1998 (2014)

    Bài giảng Kết cấu thép - Theo 22TCN272-05 & AASHTO-LRFD 1998 (2014)

    Bài giảng "Kết cấu thép - Theo 22TCN272-05 & AASHTO-LRFD 1998 (2014)" có các nội dung gồm: đại cương về thiết kế kết cấu thép, liên kết trong kết cấu thép, tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm, sự làm việc chịu uốn của dầm I,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

     206 p vimaru 27/07/2018 3046 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số