• QCVN 61: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu

  QCVN 61: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu (Tài liệu thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04922)

   3 p vimaru 23/12/2014 387 9

 • QCVN 21: 2010/BGTVT Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 3

  QCVN 21: 2010/BGTVT Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 3

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia _ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Tập 3 (Tài liệu thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04931)

   10 p vimaru 24/12/2014 344 9

 • QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 7

  QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 7

  QCVN 21:2010/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép) đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2010. QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 7 trình bày những quy định chung về phân khoang.

   216 p vimaru 31/05/2015 586 9

 • QCVN 21: 2010/BGTVT Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 5

  QCVN 21: 2010/BGTVT Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 5

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia _ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Tập 5 (Tài liệu thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04933)

   6 p vimaru 24/12/2014 683 8

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 56: 2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 56: 2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 56: 2013/BGTVT về phân cấp và đóng tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh có kết cấu nội dung trình bày 5 phần cơ bản như sau: Quy định chung, quy định kỹ thuật, quy định về quản lý, trách nhiệm của tổ chức cá nhân, tổ chức thực hiện. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin và mở rộng thêm kiến thức.

   72 p vimaru 31/07/2015 835 8

 • QCVN 21: 2010/BGTVT Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 2

  QCVN 21: 2010/BGTVT Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 2

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia _ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Tập 2 (Tài liệu thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04930)

   4 p vimaru 24/12/2014 353 7

 • QCVN 42: 2012/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về trang bị an toàn tàu biển

  QCVN 42: 2012/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về trang bị an toàn tàu biển

  Quy chuẩn quốc gia về trang bị an toàn tàu biển (Tài liệu Thư viện phục vụ tại phòng đọc: PD/VT 04918)

   5 p vimaru 22/12/2014 780 6

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BGTVT quy định về hoạt động giám sát kỹ thuật và các hoạt động liên quan đến thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác các tàu biển cỡ nhỏ vỏ thép hoặc vỏ hợp kim nhôm hoạt động trong vùng ven biển Việt Nam cách bờ không quá 20 hải lý, có các thông số: Tàu tự chạy có chiều dài...

   93 p vimaru 21/10/2016 504 6

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7111:2002

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7111:2002

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7111:2002 tiêu chuẩn về quy phạm phân cấp và đóng tàu cá biển cỡ nhỏ có nội dung gồm 7 phần, nội dung trình bày về kết cấu thân tàu và trang thiết bị, hệ thống máy tàu, trang thiết bị nghề cá, hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu cá cỡ nhỏ,...

   136 p vimaru 26/04/2017 518 5

 • QCVN 54: 2013/BGTVT - Quy chuẩn quốc kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc

  QCVN 54: 2013/BGTVT - Quy chuẩn quốc kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc

  Quy chuẩn quốc kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc (Tài liệu Thư viện phục vụ tại phòng đọc: PD/VT 04919

   10 p vimaru 22/12/2014 973 5

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT quy định các yêu cầu về hoạt động kiểm tra và phân cấp trong thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác các loại phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi là tàu) hoạt động trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm, phá, vụng, vịnh và các tuyến vận tải đường thủy nội địa ven bờ biển...

   719 p vimaru 21/10/2016 1122 5

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT áp dụng cho việc phân cấp và đóng du thuyền cũng như các tàu sử dụng vào mục đích vui chơi, giải trí không tham gia hoạt động thương mại và hoạt động trong vùng biển Việt Nam (sau đây viết tắt là “tàu”).

   383 p vimaru 21/10/2016 303 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số