• QCVN 55: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng ụ nổi

  QCVN 55: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng ụ nổi

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng ụ nổi (Tài liệu Thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04920)

   4 p vimaru 23/12/2014 427 4

 • QCVN 56: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh

  QCVN 56: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh (Tài liệu Thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04921)

   10 p vimaru 23/12/2014 820 4

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT quy định các yêu cầu về hoạt động kiểm tra và phân cấp trong thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác các loại phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi là tàu) hoạt động trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm, phá, vụng, vịnh và các tuyến vận tải đường thủy nội địa ven bờ biển...

   719 p vimaru 21/10/2016 1077 4

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT về hệ thống lầu lái áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các hệ thống lầu lái của các tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p vimaru 21/10/2016 276 3

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2013/BGTVT áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận năng lực của các cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ cho tàu biển được Đăng kiểm Việt Nam phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p vimaru 21/10/2016 309 3

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 60:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 60:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 60:2013/BGTVT về hệ thống điều khiển tự động và từ xa áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các hệ thống điều khiển tự động và từ xa của các tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp.

   32 p vimaru 21/10/2016 300 3

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 71:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 71:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 71:2013/BGTVT áp dụng cho việc xây dựng, thực hiện, đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển (sau đây gọi tắt là “Hệ thống quản lý an toàn”), phù hợp với các yêu cầu của Chương IX Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 1974), Bộ luật...

   23 p vimaru 21/10/2016 473 3

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8070:2009

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8070:2009

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8070:2009 về thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật quy định các yêu cầu thiết yếu cho máy thu hành hải in trực tiếp băng tần hẹp (NBDP) hoạt động trong hệ thống NAVTEX.

   5 p vimaru 21/10/2016 475 3

 • QCVN 62: 2013/BGTVT - Quy chuẩn Quốc gia về hệ thống lầu lái

  QCVN 62: 2013/BGTVT - Quy chuẩn Quốc gia về hệ thống lầu lái

  Mời bạn cùng tham khảo QCVN62:2013/BGTVT - Quy chuẩn Quốc gia về hệ thống lầu lái (Tài liệu Thư viện phục vụ tại phòng đọc: PD/VT 04928)

   4 p vimaru 19/12/2014 378 3

 • QCVN 21: 2010/BGTVT Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6

  QCVN 21: 2010/BGTVT Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia _ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Tập 6 (Tài liệu thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04934)

   17 p vimaru 24/12/2014 1681 3

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT sửa đổi lần 1:2017

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT sửa đổi lần 1:2017

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, an toàn lao động, các yêu cầu về quản lý, kiểm tra, kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật, an toàn lao động đối với các giàn cố định trên biển (sau đây gọi tắt là “giàn") sử dụng cho mục đích thăm dò, khai thác dầu khí trên biển hoạt động ở...

   55 p vimaru 31/07/2019 273 3

 • QCVN 60: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa

  QCVN 60: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa (Tài liệu thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04923)

   4 p vimaru 23/12/2014 389 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số