• SDH/LT 03422 - Sludge management

  SDH/LT 03422 - Sludge management

  Sludge: an overview. Pumping of sludge. Treatment of sludge. Thickening of sludge. Sludge conditioning... Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 06/02/2018 17 0

 • SDH/LT 03235 - Science, information, and policy interface for effective coastal and ocean management

  SDH/LT 03235 - Science, information, and policy interface for effective coastal and ocean management

  Fundamental concepts and principles. Case studies. The way forward. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 30/01/2018 10 1

 • SDH/LT 03590-91 - NONLINEAR SYSTEMS

  SDH/LT 03590-91 - NONLINEAR SYSTEMS

  Introduction. Second order systems. Fundamental properties. Input - output stability. Advanced stability analysis. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 19/01/2018 26 0

 • SDH/LT 03580-81 - NONLINEAR CONTROL

  SDH/LT 03580-81 - NONLINEAR CONTROL

  Introduction. Two dimension systems. Stability of equilibrium points. Time - varying and perturbed systems. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 19/01/2018 26 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 3): Phần 1

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 3: Phát triển chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đại cương về chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản, cơ cấu thúc đẩy khoa học và công nghệ ở Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p vimaru 30/11/2017 30 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 3): Phần 2

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 3: Phát triển chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản", phần 2 trình bày các nội dung: Thúc đẩy các hoạt động nghệ cứu khoa học công nghệ, Trao đổi khoa học công nghệ quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p vimaru 30/11/2017 22 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 2): Phần 1

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 2: Hiện trạng khoa học và công nghệ ở Nhật Bản và ở các nước khác" cung cấp cho người học các kiến thức và chi phí nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 30/11/2017 36 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 2): Phần 2

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 2: Hiện trạng khoa học và công nghệ ở Nhật Bản và ở các nước khác", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Cán bộ nghiên cứu, buôn bán công nghệ và sáng chế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vimaru 30/11/2017 37 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 1: Toàn cầu hóa và các hoạt động khoa học và công nghệ và những vấn đề mà Nhật Bản đang đón gặp" cung cấp cho người đọc các kiến thức về sự phát triển của toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p vimaru 30/11/2017 28 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 1): Phần 2

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 1: Toàn cầu hóa và các hoạt động khoa học và công nghệ và những vấn đề mà Nhật Bản đang đón gặp", phần 2 trình bày các nội dung: Đẩy mạnh toàn cầu hóa và hoạt động khoa học công nghệ, mong đọi của chúng ta đối với hoạt động khoa học và công nghệ tại...

   48 p vimaru 30/11/2017 32 0

 • Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 1 - Esther Wanning, Nguyễn Hạnh Dung, Bùi Đức Thược (dịch)

  Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 1 - Esther Wanning, Nguyễn Hạnh Dung, Bùi Đức Thược (dịch)

  Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 1 trình bày từ chương một tới chuong 6 gồm các nội dung: Những tiêu chuẩn giá trị của người Mỹ, nguồn gốc nước Mỹ, sự đa dạng của cuộc sống Mỹ, làm thế nào để nhận biết một người Mỹ, gia đình và cuộc sống hàng ngày của người Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của e book này.

   175 p vimaru 30/11/2017 17 0

 • Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 2 - Esther Wanning, Nguyễn Hạnh Dung, Bùi Đức Thược (dịch)

  Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 2 - Esther Wanning, Nguyễn Hạnh Dung, Bùi Đức Thược (dịch)

  Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 2 trình bày nội dung 7 chương (từ chương 7 tới chương 13) gồm: Chúa và đất nước, giáo dục, bạn bè, đời sống xã hội, phụ nữ Mỹ, nhà riêng của người Mỹ, kinh doanh ở Mỹ. Phần cuối là những lời khuyên văn hóa được xếp theo trật tự bảng chữ cái từ A đến Z. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   170 p vimaru 30/11/2017 18 0