• Ebook Cốt cách Hồ Chí Minh: Phần 2 - Trần Đương

  Ebook Cốt cách Hồ Chí Minh: Phần 2 - Trần Đương

  Nội dung cuốn sách "Cốt cách Hồ Chí Minh" giới thiệu tới bạn đọc về các phẩm chất, cốt cách cao quý của Người để con cháu noi theo. Tiếp nối phần 1, phần 2 gồm các câu chuyện: Kể chuyện trên đường 20; Trên địa bàn "Trận đồ bát quái"; Những tấm gương hi sinh lẫm liệt; Đi 40 cây số trong đêm để gặp Bác Hồ;... Mời bạn...

   105 p vimaru 21/12/2016 8 0

 • Ebook Cốt cách Hồ Chí Minh: Phần 1 - Trần Đương

  Ebook Cốt cách Hồ Chí Minh: Phần 1 - Trần Đương

  Cuốn sách "Cốt cách Hồ Chí Minh" của tác giả Trần Đương tập hợp một số câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh. Sách gồm 2 phần, phần 1 cuốn sách với các câu chuyện: Tất cả vì dân, vì nước; Sống đẹp như những cái tên Bác đặt; Nghị lực phi thường "Không được ăn bớt của dân!"; "Đồng chí Hồ Chí Minh -...

   119 p vimaru 21/12/2016 10 0

 • Ebook Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên: Phần 1 - Trần Minh Siêu

  Ebook Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên: Phần 1 - Trần Minh Siêu

  Cuốn sách "Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên" của tác giả Trần Minh Siêu có nội dung giới thiệu về mảnh đất Kim Liên giàu truyền thống, quê hương của Bác Hồ, khu di tích của Hồ Chủ tịch ở Kim Liên: Nơi Bác ra đời, nhà thờ họ, giếng Cốc, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, nhà thờ họ Nguyễn Sinh. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc tham...

   39 p vimaru 21/12/2016 11 0

 • Ebook Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên: Phần 2 - Trần Minh Siêu

  Ebook Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên: Phần 2 - Trần Minh Siêu

  Phần 2 cuốn sách "Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên" của tác giả Trần Minh Siêu với các nội dung: Lò rèn Cố Điền, Giếng Cốc, nhà thầy cử Vương, cây đa và sân vận động Làng Sen, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, nhà thờ họ Nguyễn Sinh, nhà ông Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội Bác Hồ.

   25 p vimaru 21/12/2016 5 0

 • Ebook Đồng chí Hồ Chí Minh (Tập 2): Phần 1 - Epghenhi Cabêlép

  Ebook Đồng chí Hồ Chí Minh (Tập 2): Phần 1 - Epghenhi Cabêlép

  Cuốn sách Đồng chí Hồ Chí Minh (Tập 2) sau đây là cuốn sách của tác giả Epghenhi Cabêlép viết về cuộc đời Hồ Chí Minh được dịch từ tiếng Nga. Nội dung cuốn sách kể về cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Bác về nước năm 1941 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sách gồm 2 phần, phần 1 sau đây với các nội dung: Người dân...

   155 p vimaru 21/12/2016 4 0

 • Ebook Đồng chí Hồ Chí Minh (Tập 2): Phần 2 - Epghenhi Cabêlép

  Ebook Đồng chí Hồ Chí Minh (Tập 2): Phần 2 - Epghenhi Cabêlép

   Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Đồng chí Hồ Chí Minh (Tập 2) của tác giả Epghenhi Cabêlép gồm các bài viết: Trong vòng vây quân thù, Chiến tranh, Lại vào trận mới, Tên tuổi và sự nghiệp của Người sống mãi, Biên niên cơ bản về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời bạn đọc đón đọc.

   129 p vimaru 21/12/2016 10 0

 • Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Thu Xuân

  Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Thu Xuân

  Phần 1 cuốn sách "Bài ca Hồ Chí Minh" của TS. Đinh Thu Xuân ghi lại những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh; về thời kỳ kháng chiến ở Nam Bộ, chiến khu 7; biên niên sự kiện về Điện Biên Phủ và những kỷ niệm, tình cảm của người đối với đồng bào trong cả nước.

   110 p vimaru 24/11/2016 10 0

 • Ebook Bí quyết thành công Hồ Chí Minh: Phần 1 - GS.TS. Phùng Hữu Phú

  Ebook Bí quyết thành công Hồ Chí Minh: Phần 1 - GS.TS. Phùng Hữu Phú

  Cuốn sách "Bí quyết thành công Hồ Chí Minh" của GS.TS. Phùng Hữu Phú tập hợp các nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhiều vấn đề then chốt như nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng cầm quyền, giai cấp công nhân, con đường đi lên CNXH, giải phóng dân tộc, giải phóng con người... những nguyên nhân dẫn đến thành công của Chỉ tịch Hồ...

   98 p vimaru 24/11/2016 6 0

 • Ebook Bí quyết thành công Hồ Chí Minh: Phần 2 - GS.TS. Phùng Hữu Phú

  Ebook Bí quyết thành công Hồ Chí Minh: Phần 2 - GS.TS. Phùng Hữu Phú

  Cuốn sách "Bí quyết thành công Hồ Chí Minh" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm những tư tưởng chiến lược và nguyên nhân dẫn tới thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người (19/05/1890 – 19/05/2010). Mời bạn đọc tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

   110 p vimaru 24/11/2016 11 0

 • Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Thu Xuân

  Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Thu Xuân

  Phần 2 cuốn sách "Bài ca Hồ Chí Minh" của TS. Đinh Thu Xuân Một số sự kiện tiêu biểu về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

   126 p vimaru 24/11/2016 2 0

 • Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 1 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 1 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Cuốn sách "Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử" của các tác giả Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh nhằm tạo biểu tượng Hồ Chí Minh qua các tư liệu lịch sử. Phần 1 gồm các nội dung: Quê hương - gia đình - thời thơ ấu; quá trình tìm đường cứu nước - trở thành người cộng sản; hoạt động của một nhà yêu...

   55 p vimaru 24/11/2016 6 0

 • Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 2 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 2 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử" gồm các nội dung: Những năm đầu cách mạng - tình thế như ngàn cân treo sợi tóc; trong kháng chiến chống thực dân Pháp; trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

   61 p vimaru 24/11/2016 4 0