• Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Thu Xuân

  Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Thu Xuân

  Phần 1 cuốn sách "Bài ca Hồ Chí Minh" của TS. Đinh Thu Xuân ghi lại những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh; về thời kỳ kháng chiến ở Nam Bộ, chiến khu 7; biên niên sự kiện về Điện Biên Phủ và những kỷ niệm, tình cảm của người đối với đồng bào trong cả nước.

   110 p vimaru 24/11/2016 10 0

 • Ebook Bí quyết thành công Hồ Chí Minh: Phần 1 - GS.TS. Phùng Hữu Phú

  Ebook Bí quyết thành công Hồ Chí Minh: Phần 1 - GS.TS. Phùng Hữu Phú

  Cuốn sách "Bí quyết thành công Hồ Chí Minh" của GS.TS. Phùng Hữu Phú tập hợp các nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhiều vấn đề then chốt như nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng cầm quyền, giai cấp công nhân, con đường đi lên CNXH, giải phóng dân tộc, giải phóng con người... những nguyên nhân dẫn đến thành công của Chỉ tịch Hồ...

   98 p vimaru 24/11/2016 6 0

 • Ebook Bí quyết thành công Hồ Chí Minh: Phần 2 - GS.TS. Phùng Hữu Phú

  Ebook Bí quyết thành công Hồ Chí Minh: Phần 2 - GS.TS. Phùng Hữu Phú

  Cuốn sách "Bí quyết thành công Hồ Chí Minh" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm những tư tưởng chiến lược và nguyên nhân dẫn tới thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người (19/05/1890 – 19/05/2010). Mời bạn đọc tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

   110 p vimaru 24/11/2016 13 0

 • Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Thu Xuân

  Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Thu Xuân

  Phần 2 cuốn sách "Bài ca Hồ Chí Minh" của TS. Đinh Thu Xuân Một số sự kiện tiêu biểu về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

   126 p vimaru 24/11/2016 2 0

 • Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 1 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 1 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Cuốn sách "Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử" của các tác giả Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh nhằm tạo biểu tượng Hồ Chí Minh qua các tư liệu lịch sử. Phần 1 gồm các nội dung: Quê hương - gia đình - thời thơ ấu; quá trình tìm đường cứu nước - trở thành người cộng sản; hoạt động của một nhà yêu...

   55 p vimaru 24/11/2016 7 0

 • Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 2 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 2 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử" gồm các nội dung: Những năm đầu cách mạng - tình thế như ngàn cân treo sợi tóc; trong kháng chiến chống thực dân Pháp; trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

   61 p vimaru 24/11/2016 4 0

 • Ebook Các nguyên lý quản lý dự án (tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Ebook Các nguyên lý quản lý dự án (tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan về dự án và quản lý dự án, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý dự án, ban quản lý dự án, lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án, quản lý thời gian và tiến ðộ dự án, quản lý nguồn lực dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p vimaru 24/11/2016 5 0

 • Ebook Các nguyên lý quản lý dự án (tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Ebook Các nguyên lý quản lý dự án (tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các nguyên lý quản lý dự án", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quản lý giá thành dự án, quản lý chất lượng dự án, quản lý rủi ro dự án, giám sát và điều chỉnh dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p vimaru 24/11/2016 2 0

 • Bài giảng Phân tích các mô hình quản lý - TS. Đinh Tuấn Hải

  Bài giảng Phân tích các mô hình quản lý - TS. Đinh Tuấn Hải

  Bài giảng Phân tích các mf cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung môn học phân tích các mô hình quản lý, tổ chức hoạt động doanh nghiệp ngành xây dựng, phân tích các phương pháp quản lý xây dựng công trình, phân tích các mô hình trong quản lý doanh nghiệp ngành xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p vimaru 24/11/2016 6 0

 • Bài giảng chuẩn Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng chuẩn Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, hướng dẫn tiểu luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p vimaru 24/11/2016 53 0

 • Quản trị thời gian và tổ chức công việc - Phạm Văn Anh

  Quản trị thời gian và tổ chức công việc - Phạm Văn Anh

  Tổng quan thủ đoạn quản trị thời gian, quản trị thời gian, nội dung thủ đoạn quản trị thời gian, tổ chức thực hiện quản trị thời gian là những nội dung chính trong bài viết "Quản trị thời gian và tổ chức công việc". Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vimaru 24/11/2016 4 0

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Tâm Việt Group

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Tâm Việt Group

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trình bày khái niệm giao tiếp, nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả, kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   97 p vimaru 24/11/2016 22 0