• SDH/LT 03458, SDH/LT 03509 - Oil and gas pipelines : Integrity and safety handbook

  SDH/LT 03458, SDH/LT 03509 - Oil and gas pipelines : Integrity and safety handbook

  Pipeline integrity management systems. Supervisory control and data acquisition. Stress bassed design of pipelines. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

   10 p vimaru 13/03/2018 2181 16

 • SDH/LT 03422 - Sludge management

  SDH/LT 03422 - Sludge management

  Sludge: an overview. Pumping of sludge. Treatment of sludge. Thickening of sludge. Sludge conditioning... Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

   10 p vimaru 06/02/2018 1707 40

 • SDH/LT 03235 - Science, information, and policy interface for effective coastal and ocean management

  SDH/LT 03235 - Science, information, and policy interface for effective coastal and ocean management

  Fundamental concepts and principles. Case studies. The way forward. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

   10 p vimaru 30/01/2018 1520 20

 • Second Edition Phase Behavior Of Petroleum Reservoir Fluids

  Second Edition Phase Behavior Of Petroleum Reservoir Fluids

  Petroleum reservior fluids. Sampling, quality control and compositional analyses. Equations of safe. Flash and phase envelope calculation. Transport properties. Formation water and hydrate inhibitors. Scale preciptation. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 2489)

   10 p vimaru 20/04/2016 1941 32

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru