• Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 5: Công việc và vai trò của người lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất công việc của người lãnh đạo (Công việc nặng nhọc và căng thẳng, công việc đa dạng, khác biệt và không liên tục, tương tác với đồng sự trong và ngoài tổ chức,...), bản chất công việc của người lãnh đạo....

   19 p vimaru 28/06/2016 461 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 2 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 2 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cơ sở của quyền lực, những nguyên tắc sử dụng quyền lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vimaru 28/06/2016 593 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 7 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 7 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 7: Lãnh đạo theo tình huống" cung cấp cho người học các kiến thức: Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo, thuyết đường dẫn đến mục tiêu, thuyết chu trình trưởng thành của người lao động, thuyết ngẫu nhiên, mô hình quyết định của,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vimaru 28/06/2016 432 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 8 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 8 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 8: Lãnh đạo mới về chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự tồn tại và thích nghi của tổ chức, lãnh đạo mới về chất, các thuyết về lãnh đạo hấp dẫn, các thuyết lãnh đạo mới về chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vimaru 28/06/2016 779 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 4 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 4 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Phẩm chất lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo, tu dưỡng phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p vimaru 28/06/2016 432 1

 • Bài giảng Kỹ năng sống

  Bài giảng Kỹ năng sống

  Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông, cách tiếp cận và phương pháp giáo dục kỹ năng sống, giáo dục kĩ năng sống qua môn Giáo dục công dân trường trung học cơ sở và trung học phổ thông,... là những nội dung chính trong 3 phần của bài giảng "Kỹ năng sống". Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p vimaru 28/06/2016 406 3

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 6 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 6 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 6: Phong cách lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về phong cách lãnh đạo, nghiên cứu của Kurt Lewin, mô hình của trường đại học Ohio và Michigan, phong cách lãnh đạo tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p vimaru 28/06/2016 419 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chuyên đề bổ sung - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chuyên đề bổ sung - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chuyên đề bổ sung: Kỹ năng tạo và truyền cảm hứng: trình bày các nội dung: Xem công việc là một trò chơi, có mục đích lớn hơn bản thân mình, tập trung vào một việc, sống trong hiện tại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vimaru 28/06/2016 318 1

 • Bài giảng Tập huấn cho tập huấn viên về giáo dục kỹ năng sống - ThS. Trần Minh Hải

  Bài giảng Tập huấn cho tập huấn viên về giáo dục kỹ năng sống - ThS. Trần Minh Hải

  Nhằm giúp các bạn nắm bắt được về kỹ năng sống, phương pháp giáo dục kỹ năng sống, nhận thức được lợi ích, sự cần thiết của trang bị kỹ năng sống cho trẻ em, kiến thức về 4 kỹ năng sống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Tập huấn cho tập huấn viên về giáo dục kỹ năng sống" dưới đây.

   73 p vimaru 28/06/2016 499 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số