• Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 4 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 4 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Phẩm chất lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo, tu dưỡng phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p vimaru 28/06/2016 432 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 8 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 8 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 8: Lãnh đạo mới về chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự tồn tại và thích nghi của tổ chức, lãnh đạo mới về chất, các thuyết về lãnh đạo hấp dẫn, các thuyết lãnh đạo mới về chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vimaru 28/06/2016 779 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 7 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 7 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 7: Lãnh đạo theo tình huống" cung cấp cho người học các kiến thức: Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo, thuyết đường dẫn đến mục tiêu, thuyết chu trình trưởng thành của người lao động, thuyết ngẫu nhiên, mô hình quyết định của,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vimaru 28/06/2016 432 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 2 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 2 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cơ sở của quyền lực, những nguyên tắc sử dụng quyền lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vimaru 28/06/2016 593 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 5: Công việc và vai trò của người lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất công việc của người lãnh đạo (Công việc nặng nhọc và căng thẳng, công việc đa dạng, khác biệt và không liên tục, tương tác với đồng sự trong và ngoài tổ chức,...), bản chất công việc của người lãnh đạo....

   19 p vimaru 28/06/2016 461 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 3 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 3 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 3: Chiến lược ảnh hưởng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu về quyền lực và hiệu quả, mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng, các chiến lược ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vimaru 28/06/2016 342 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 1 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 1 - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 1: Bản chất của lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất lãnh đạo, tố chất người lãnh đạo, lãnh đạo và quản trị, một số khác biệt quan điểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vimaru 28/06/2016 382 1

 • Bài giảng Các kỹ năng trong bàn đàm phán - Nguyễn Đông Triều

  Bài giảng Các kỹ năng trong bàn đàm phán - Nguyễn Đông Triều

  Bài giảng Các kỹ năng trong bàn đàm phán do Nguyễn Đông Triều biên soạn giúp cho các bạn biết được kỹ năng đàm phán giá; đặt câu hỏi; lắng nghe. Có được những kỹ năng này sẽ góp phần rất lớn trong việc giúp các bạn đạt được thành công.

   16 p vimaru 25/08/2016 436 1

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chuyên đề bổ sung - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chuyên đề bổ sung - Nguyễn Quốc Ninh

  Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chuyên đề bổ sung: Kỹ năng tạo và truyền cảm hứng: trình bày các nội dung: Xem công việc là một trò chơi, có mục đích lớn hơn bản thân mình, tập trung vào một việc, sống trong hiện tại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vimaru 28/06/2016 318 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số