• Giáo trình Truyền động điện (Tái bản lần thứ 5): Phần 1

  Giáo trình Truyền động điện (Tái bản lần thứ 5): Phần 1

  Giáo trình Truyền động gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Những khái niệm cơ bản về truyền động điện, đặc tính cơ của động cơ điện, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều, điều chỉnh tốc độ truyền động điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p vimaru 30/11/2021 5 0

 • Giáo trình Truyền động điện (Tái bản lần thứ 5): Phần 2

  Giáo trình Truyền động điện (Tái bản lần thứ 5): Phần 2

  Giáo trình Truyền động điện (Tái bản lần thứ 5): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ, điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ, chọn công suất động cơ điện cho truyền động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   155 p vimaru 30/11/2021 5 0

 • Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu làm khuôn như: Cơ sở hóa lý của lý thuyết về các tính chất của vật liệu làm khuôn, cát làm khuôn, chất dính, vật liệu phụ làm khuôn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p vimaru 30/11/2021 8 0

 • Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 2

  Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 2

  Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 2 cung cấp những kiến thức về hỗn hợp làm khuôn, chất sơn khuôn, vữa trát, keo dán và chất rắc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   51 p vimaru 30/11/2021 7 0

 • Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 1

  Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt" là một phần quan trọng giúp sinh viên trong quá trình học tập các môn học nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt thuận lợi hơn. Cấu trúc cuốn sách gồm có 2 phần với 12 chương, phần 1 là phần nhiệt động lực học kỹ thuật gồm 8 chương với những nội dung sau: Các thông số...

   178 p vimaru 30/11/2021 6 0

 • Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 2

  Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 2

  Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt - Phần 2: Truyền nhiệt gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 9 dẫn nhiệt, chương 10 tỏa nhiệt đối lưu, chương 11 trao đổi nhiệt bức xạ, chương 12 truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   262 p vimaru 30/11/2021 4 0

 • Ebook Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương: Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương" gồm nhiều bài thí nghiệm, mỗi bài thường có ba phần: Lý thuyết, hướng dẫn thí nghiệm và báo cáo thí nghiệm. Nội dung chính của cuốn sách gồm 4 phần, bao gồm máy điện một chiều, máy biến áp, máy điện đồng bộ, động cơ không đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo ebook Hướng dẫn...

   38 p vimaru 30/11/2021 4 0

 • Ebook Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương: Phần 2

  Nội dung của ebook Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương: Phần 2 bao gồm một số hướng dẫn thí nghiệm về máy điện đồng bộ, động cơ không đồng bộ. Đây là tài liệu học tập hữu ích nhằm giúp sinh viên kiểm tra các kiến thức lý thuyết đã học, đồng thời làm quen với một số kỹ năng thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vimaru 30/11/2021 4 0

 • Ebook Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam: Phần 1

  Ebook Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam" của tác giả Chu Quang Trứ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về nền kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam. Cuốn sách gồm những tư liệu do tác giả thu thập được qua những chuyến điền dã và qua sự tham khảo một số sách báo cáo của các bạn đồng nghiệp; đặc biệt là tiếp nhận...

   79 p vimaru 30/11/2021 12 4

 • Ebook Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam: Phần 2

  Ebook Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam: Phần 2

  Ebook Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam: Phần 2 gồm có 2 chương với những chủ đề chính như sau: Những kiến trúc có tính dân gian, những giá trị của kiến trúc dân gian truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   140 p vimaru 30/11/2021 6 0

 • Ebook Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Ebook Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Cuốn sách Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng này đem lại cho bạn nền tảng vững chắc và những khái niệm cơ bản của quản lý chuỗi cung ứng. Tác giả sẽ giải thích những khái niệm trọng yếu và các ví dụ thực tế để ứng dụng những khái niệm này. Nội dung cuốn sách gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham khảo...

   226 p vimaru 28/11/2021 21 0

 • Ebook Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Ebook Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Ebook Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Sự phối hợp trong chuỗi cung ứng, sự đổi mới của chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thời gian thực, xác định cơ hội chuỗi cung ứng, tạo dựng chuỗi cung ứng hướng đến lợi thế cạnh tranh, triển vọng của chuỗi cung ứng thời gian thực.

   163 p vimaru 28/11/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số