• Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Chương 4: Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Chương 4: Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Chương 4: Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: ý nghĩa của việc quản trị quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế; quản trị quy trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Chương 5: Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Chương 5: Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Chương 5: Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề chung của rủi ro, tổn thất trong tác nghiệp thương mại quốc tế;

   13 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 1: Kỹ thuật nền tảng

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 1: Kỹ thuật nền tảng

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 1: Kỹ thuật nền tảng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm nền và móng; yêu cầu đối với thiết kế nền và móng; phân loại nền và móng; tính toán, thiết kế nền – móng theo các trạng thái giới hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 5: Thi công cọc và công tác hố móng

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 5: Thi công cọc và công tác hố móng

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 5: Thi công cọc và công tác hố móng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thi công móng cọc; thi công cọc khoan nhồi và barrette; thi công hố móng sâu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   44 p vimaru 31/01/2023 2 0

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 6: Xây dựng công trình trên nền đất yếu

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 6: Xây dựng công trình trên nền đất yếu

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 6: Xây dựng công trình trên nền đất yếu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm; các biện pháp về kết cấu công trình; các biện pháp về móng; các biện pháp xử lý, gia cố nền; các biện pháp thi công để xử lý nền;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 4: Móng sâu

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 4: Móng sâu

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 4: Móng sâu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm; cấu tạo cọc bê tông cốt thép; cấu tạo đài cọc; đặc điểm làm việc của móng cọc; xác định sức chịu tải của cọc;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   87 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 3: Mô hình hóa môi trường đất

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 3: Mô hình hóa môi trường đất

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 3: Mô hình hóa môi trường đất. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: mô hình hóa môi trường đất (modeling soil media); mô hình hệ số nền (discrete soil model); mô hình cơ học vật liệu nền (soil constitutive model);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 2: Móng nông

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 2: Móng nông

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 2: Móng nông. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa và phân loại móng nông; cấu tạo một số loại móng nông; trình tự tính toán, thiết kế móng nông; tính toán móng cứng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 7: Móng máy chịu tải trọng động

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 7: Móng máy chịu tải trọng động

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 7: Móng máy chịu tải trọng động. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm; yêu cầu cơ bản đối với móng máy; cấu tạo móng máy; tính toán động lực học móng máy; tính động lực học móng khối trên nền đàn hồi nhớt theo mô hình hệ số độ cứng động;... Mời các bạn cùng tham...

   26 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 1 Các công cụ dụng cụ cầm tay được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định được và mô tả được các loại công cụ, dụng cụ bằng tay và bằng điện sử dụng trong lĩnh vực đo lường tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 4 Gaskets, o-rings & packings được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết được các loại đệm lót, các vật liệu làm đệm lót và mô tả được ứng dụng của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 3 Bu-lông, ốc vít (fasteners) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên Nhận biết được các bu-lông, ốc vít ren và không ren và giải thích được mục đích sử dụng các chi tiết này. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p vimaru 31/01/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số