• Ebook Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

  Ebook Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

  Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, chính vì vậy, ngoại ngữ này đã trở thành một công cụ quan trọng. Mời các bạn tham khảo Ebook Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh!

   79 p vimaru 22/07/2022 9 0

 • Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện: Phần 1

  Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện: Phần 1

  Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 các khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường; chương 2 đo dòng điện và điện áp; chương 3 đo công suất và năng lượng; chương 4 đo tần số, góc và và khoảng thời gian. Mời các bạn cùng...

   85 p vimaru 22/07/2022 9 0

 • Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện: Phần 2

  Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện: Phần 2

  Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện: Phần 2 gồm những nội dung chính sau: Chương 5 đo thông số của mạch điện; chương 6 dao động ký (Oscllosscope); chương 7 đo các đại lượng không điện; chương 8 ứng dụng quang học trong kỹ thuật đo lường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p vimaru 22/07/2022 9 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết mạch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm và định luật mạch điện, dòng điện hình sine và các mạch cơ bản, ứng dụng số phức giải mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p vimaru 22/07/2022 9 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Lý thuyết mạch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan hệ tuyến tính và các hàm truyền đạt, mạng một cửa tuyến tính, mạng hai cửa tuyến tính, mạng ba pha ở chế độ xác lập điều hòa, những vấn đề cơ bản của quá trình quá độ trong mạch điện, quá trình quá độ mạch tuyến tính đơn giản. Mời các bạn cùng tham...

   82 p vimaru 22/07/2022 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Phần 1

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Phần 1

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như:một số khái niệm cơ bản; các linh kiện điện tử cơ bản; diode; transistor. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p vimaru 22/07/2022 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Phần 2

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mạch khuếch đại; phần tử nhiều mặt ghép P-N. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p vimaru 22/07/2022 8 0

 • Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết cơ bản của dòng xe; Lý thuyết xác suất thống kế trong phân tích dòng xe. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p vimaru 22/07/2022 10 0

 • Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khả năng thông qua và mức phục vụ của đường và nút giao thông cùng mức; Thiết kế và tổ chức đỗ xe. Mời các bạn cùng tham khảo!

   314 p vimaru 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của thương hiệu; các thành tố thương hiệu; phân loại thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vimaru 22/07/2022 9 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Khái quát về quản trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Khái quát về quản trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Khái quát về quản trị thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tiếp cận và xu hướng phát triển quản trị thương hiệu; quy trình quản trị thương hiệu; các nội dung chủ yếu của quản trị thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 22/07/2022 7 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Hệ thống nhận diện thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Hệ thống nhận diện thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Hệ thống nhận diện thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của hệ thống nhận diện thương hiệu; thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu; triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 22/07/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số