• Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 5 Lubricant, sealants, and cleaners được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết được các loại dầu bôi trơn, chất làm kín và dụng cụ làm sạch và trình bày được ứng dụng của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 6 Ống dẫn - tubing được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết và mô tả được các loại ống dẫn và ứng dụng của các loại ống dẫn; mô tả được các công cụ dụng cụ, các loại đầu nối và phương pháp cắt, uốn và nối ống dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 7 Thực hành ống thép- steel piping practices được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết và mô tả được các loại ống thép và đầu nối ống thép; mô tả được các công cụ dụng cụ và phương pháp cắt và tiện ren ống thép; giải thích được và diễn trình được các phương pháp đấu...

   20 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 2 Kiểm tra, xử lý và cất giữ vật liệu được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được cách nhận và cất giữ vật tư, thiết bị đo lường đúng cách; Kiểm tra được tính nguyên vẹn của thùng thiết bị được gửi đến (thùng các - tông hoặc công - tai – nơ); Kiểm tra được bề...

   9 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 8 Ống mềm - hoses được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết được và mô tả được các loại ống mềm sử dụng trong hệ thống đo lường tự động hóa; nhận biết được và mô tả được các phương pháp tiếp cận khác nhau để chế tạo ra các loại ống mềm và các đầu nối ống...

   11 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 1 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 1 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 1 Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Ghi kích thước; Khung bản vẽ - khung tên; Các khái niệm cơ bản của dung sai; Dung sai trong lắp ghép; Quy ước dung sai khi lắp ghép trục và lỗ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 4 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 4 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 4 Các cơ cấu truyền động được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm về cơ cấu truyền động; Cơ cấu bánh răng; Trục truyền động song song; Các trục truyền động giao nhau; Cấu tạo kỹ thuật của bánh răng; Biểu diễn bánh răng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 3 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 3 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 3 Bản vẽ chế tạo được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm chung về bản vẽ chế tạo; Bản vẽ chi tiết; Bản vẽ lắp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 2 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 2 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 2 Phương pháp và chi tiết lắp ghép được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phương pháp lắp ghép; Lắp ghép bằng ren; Bu lông, đinh vít và đinh vít tán; Một số loại đinh vít khác; Một số chi tiết chặn; Đinh tán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 5 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 5 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 5 Bản vẽ đường ống được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm về Bản vẽ đường ống; Phân loại đường ống; Các mối nối ống; Bản vẽ đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 6 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 6 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 6 Bản vẽ kết cấu thép được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm kết cấu thép; Biểu diễn một số loại thép hình thông dụng; Các hình thức liên kết cơ bản của kết cấu thép; Bản vẽ kết cấu thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vimaru 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ điện tử: Chương 4 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn cơ điện tử: Chương 4 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng "Nhập môn cơ điện tử: Chương 4 - Điều khiển trong cơ điện tử" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu hệ cơ điện tử; Các thành phần của hệ cơ điện tử; Mô hình hệ thống cơ điện tử; Thiết kế hệ thống cơ điện tử; Vai trò hệ thống cơ điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   23 p vimaru 31/01/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số