• Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems – Part 1

  Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems – Part 1

  Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems (Second Edition) – Part 1 presents the following content: Chapter 1 what is security engineering? chapter 2 usability and psychology, chapter 3 protocols, chapter 4 access control, chapter 5 cryptography, chapter 6 distributed systems, chapter 7 economics, chapter 8 multilevel security, chapter 9 multilateral security, chapter 10 banking and bookkeeping, chapter...

   289 p vimaru 29/08/2023 29 0

 • Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems – Part 2

  Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems – Part 2

  Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems (Second Edition) – Part 2 presents the following content: Chapter 14 security printing and seals; chapter 15 biometrics; chapter 16 physical tamper resistance; chapter 17 emission security; chapter 18 API attacks; chapter 19 electronic and information warfare; chapter 20 telecom system security; chapter 21 network attack and defense; chapter 22 copyright and DRM;...

   311 p vimaru 29/08/2023 24 0

 • Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 1

  Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 1

  Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 1 includes contents: Chapter 1 introduction, chapter 2 computer systems, chapter 3 the digital logic level, chapter 4 the microarchitecture level, chapter 5 the instruction set.

   461 p vimaru 29/08/2023 24 0

 • Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 2

  Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 2

  Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 2 includes contents: Chapter 6 the operating system, chapter 7 the assembly language level, chapter 8 parallel computer architectures, chapter 9 bibliography, A: Binary numbers, B: Floating-point numbers, C: Assembly language programming.

   340 p vimaru 29/08/2023 28 0

 • Ebook Upgrading and repairing PCs (19th edition): Part 1

  Ebook Upgrading and repairing PCs (19th edition): Part 1

  Ebook Upgrading and repairing PCs (19th edition): Part 1 includes contents: Chapter 1 Development of the PC; Chapter 2 PC components, features, and system design; Chapter 3 Processor types and specifications; Chapter 4 Motherboards and buses; Chapter 5 BIOS; Chapter 6 Memory; Chapter 7 The ATA/IDE interface; Chapter 8 Magnetic storage principles; Chapter 9 Hard disk storage.

   571 p vimaru 29/08/2023 29 0

 • Ebook Upgrading and repairing PCs (19th edition): Part 2

  Ebook Upgrading and repairing PCs (19th edition): Part 2

  Ebook Upgrading and repairing PCs (19th edition): Part 1 includes contents: Chapter 10 Removable storage; Chapter 11 Optical storage; Chapter 12 Video hardware; Chapter 13 Audio hardware; Chapter 14 External I/O interfaces; Chapter 15 Input devices; Chapter 16 Internet connectivity; Chapter 17 Local area networking; Chapter 18 Power supplies; Chapter 19 Building or upgrading systems; Chapter 20 PC diagnostics, testing, and maintenance.

   606 p vimaru 29/08/2023 30 0

 • Ebook Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Ebook Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Cuốn sách "Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa" Phần 1 trình bày về vai trò nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p vimaru 29/08/2023 21 0

 • Ebook Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Ebook Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa" Phần 2 trình bày về kinh tế tri thức lý luận và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   219 p vimaru 29/08/2023 21 0

 • Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 1

  Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: điều kiện tự nhiên gần Lý Sơn với đại dương thế giới và biển đảo Việt Nam; lược sử khai sáng gần phát triển nghề biển của Đảo Lý Sơn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên dải Hoàng Sa của biển đông. Mời các bạn cùng tham...

   60 p vimaru 29/08/2023 20 0

 • Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 2

  Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phát triển kinh tế gành quanh đảo Lý Sơn; phát triển kinh tế biển ở đảo Lý Sơn; chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p vimaru 29/08/2023 22 0

 • Ebook Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam: Phần 1

  Ebook Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bối cảnh thế giới và khu vực biển đông; tiềm năng, lợi thế của biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p vimaru 29/08/2023 18 0

 • Ebook Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam: Phần 2

  Ebook Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam trên biển đông; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p vimaru 29/08/2023 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru