• Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3.3 - TS. Nguyễn Thu Hà

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3.3 - TS. Nguyễn Thu Hà

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3.3 - Thiết kế bộ điều khiển" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Bộ điều khiển phản hồi trạng thái gán điểm cực; Bộ quan sát trạng thái; Bộ điều khiển phản hồi đầu ra. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây!

   38 p vimaru 21/03/2023 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3.2 - TS. Nguyễn Thu Hà

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3.2 - TS. Nguyễn Thu Hà

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3.2 - Phân tích hệ thống trong không gian trạng thái" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Tính điều khiển được của hệ thống; Tính điều khiển được của hệ thống tại một điểm trạng thái cho trước; Tính quan sát được của hệ thống tại một điểm trạng thái cho trước. Mời các...

   20 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Vai trò của xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; Quá trình hình thành công trình xây dựng; Các lực lượng tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành công trình xây dựng; Những đặc điểm của sản phẩm và sản xuất xây dựng....

   14 p vimaru 21/03/2023 4 0

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm, thành phần vốn sản xuất kinh doanh xây dựng; Vốn cố định trong kinh doanh xây dựng của doanh nghiệp; Đánh giá tài sản cố định trong xây dựng; Hao mòn tài sản cố định trong xây dựng; Khấu hao tài sản cố định...

   18 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Lao động và tiền lương trong xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Lao động và tiền lương trong xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Lao động và tiền lương trong xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm và ý nghĩa quản lý lao động trong xây dựng; Phân loại lao động trong xây dựng; Nội dung quản trị lao động trong doanh nghiệp xây dựng; Năng suất lao động trong xây dựng; Tiền lương trong xây dựng. Mời các bạn cùng...

   16 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Cung ứng vật tư trong xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Cung ứng vật tư trong xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Cung ứng vật tư trong xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm, nhiệm vụ cung ứng vật tư trong xây dựng; Nội dung công tác vật tư trong xây dựng; Các hình thức cung ứng vật tư; Dự trữ vật tư trong xây dựng; Xác định nhu cầu vật tư cho sản xuất, cho thu mua. Mời các bạn cùng tham...

   8 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước về xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước về xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước về xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số khái niệm liên quan đến đầu tư xây dựng; Vai trò quản lý nhà nước đối với xây dựng; Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với xây dựng; Công cụ quản lý...

   23 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Giá xây dựng và hạch toán sản xuất kinh doanh xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Giá xây dựng và hạch toán sản xuất kinh doanh xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Giá xây dựng và hạch toán sản xuất kinh doanh xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số khái niệm về giá sản phẩm xây dựng; Những đặc điểm của việc định giá sản phẩm xây dựng; Các phương pháp hình thành giá sản phẩm xây dựng; Một số chỉ tiêu chi phí đầu tư xây dựng công...

   36 p vimaru 21/03/2023 4 0

 • Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Minh Hòa

  Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Minh Hòa

  Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tiến trình đô thị hoá, phát triển không gian và quản lý đô thị của một số thành phố châu Á. Mời các bạn cùng tham khảo!

   163 p vimaru 28/02/2023 25 0

 • Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Minh Hòa

  Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Minh Hòa

  Tiếp nội dung phần 1, ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: phát triển đô thị hoá và quản lý đô thị ở sài gòn -TP Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   113 p vimaru 28/02/2023 30 0

 • Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tình hình đô thị hoá tại vùng ven và ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh; Văn hoá vật chất và hiện tượng đô thị hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   168 p vimaru 28/02/2023 31 0

 • Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Văn hoá tinh thần và đô thị hoá; Động thái hóa làng xã trong môi trường đô thị hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   127 p vimaru 28/02/2023 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số